S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
M O N T A L V O
- A M A R O
Niurka

МОНТАЛЬВО Н.


Lekkoatletka Kuby
dalej hiszpańska

   ur. 04.06.1968   
w    L a   H a b a n a .   
( wzrost - 1,70 m ; waga ~ 53 kg )

klub : Adidas R.T. 1997,
Independiente 1998,
Valencia Terra i Mar 1999, 2001-06;
Linense 2000.


Mistrzyni    K u b y

1988, 1990, 1993-95.

  SKOK W DALMistrzyni    K u b y

1993-94.

  TRÓJSKOKMistrzyni    H i s z p a n i i

1999-2002
halowa 2000-01, 2005.
  SKOK W DALMistrzyni    H i s z p a n i i

1999

  TRÓJSKOK
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.06
-0.1
Sevilla
23 08 1999
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
14.60
0.7
La Habana
24 06 1994
1 0 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
13.57
16 02 1990
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
24.62
Elche
15 05 1999    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1984
5.83
1985
6.18
1986
6.29
1987
6.32
1988
6.62
-0.4
La Habana
27 02 1988
1989
6.53
La Habana
01 06 1989
1990
6.87
0.3
La Habana
18 03 1990
1991
6.69
0.4
La Habana
16 05 1991
1992
6.88 A
Ciudad de México
11 04 1992
1993
6.64
0.5
La Habana
14 05 1993
1994
6.71
1.3
Sevilla
05 06 1994
1995
6.89
1.4
Mar del Plata
21 03 1995
1996
6.62
-0.6
La Habana
23 06 1996
1997
6.72
Camagüey
18 01 1997
1998
6.93
0.5
Rieti
30 08 1998
1999
7.06
-0.1
Sevilla
23 08 1999
2000
6.87 6.95 z wiatrem  www.rfea.es
	  6,78  Valencia 02.02.2000 maik-richter.de
0.6
Doha
05 10 2000
2001
6.91
0.3
Thessaloníki
22 08 2001
2002
6.83
0.4
Madrid
03 07 2002
2003
6.31
0.9
Córdoba
06 09 2003
2004
6.58
-0.4
Huelva
06 08 2004
2005
6.72 A
1.3
Monachil
25 07 2005
2006
6.70
1.0
Castellón
24 06 2006

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1991
12.51
1992
13.92 A
Ciudad de México
11 04 1992
1993
14.51
1.8
La Habana
22 05 1993
1994
14.60
0.7
La Habana
24 06 1994
1995
14.31
0.6
La Habana
03 03 1995
1996
13.68
1.9
Granada
29 05 1996
1997
13.96
1.5
La Habana
16 05 1997
1999
13.93
1.5
Sevilla
24 07 1999
2000
13.20
Palafrugell
27 05 2000
2001
14.02 i
Madrid
14 03 2001
2004
13.13
0.0
Valladolid
26 06 2004
2005
12.63
0.0
Alicante
30 04 2005


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 WChJ'86
14 kwalifikacje
 WIC'91
5 finał
Pan-American   M a r  d e l  P l a t a    21.03.1995
   1   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 06.08.1995
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t l a n t a, GA  01.08.1996
18 kwalifikacje
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
16 kwalifikacje
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
   1   f i n a ł   
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
   3   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  07.08.2001
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t e n y  25.08.2004
38 kwalifikacje


     t r ó j s k o k    
zawody lokata
M ¦  S t u t t g a r t   21.08.1993
4 finał
H M ¦    B a r c e l o n a    11.03.1995
6 finał
Pan-American   M a r  d e l  P l a t a    03.1995
   2   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 08.08.1995
31 kwalifikacje
       M O N T A L V O   N i u r k a
iaaf
gettyimages
  * Atlanta 01.08.1996
  * Sevilla 23.08.1999
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 07.08.2001
  * Athens 27.08.2004
  * Goteborg 13.08.2006

do góry


copyright © 2003-2061   Leszek Albiniak