P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
R E I C H E N B A C H
- M Ü L L E R
Ines

РЕЙХЕНБАХ И.


Kulomiotka niemiecka DDR    
   ur. 02.01.1959   
   ( wzrost - 1,82 m ; waga ~ 94 kg )

klub : SC Empor RostockMistrzyni    D D R

1985-86

halowa    1984
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
K u l a
odległość miejsce data
21.57
Athens
16 05 1988
D y s k
odległość miejsce data
66.40
Berlin
22 09 1985    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1975
13.03
Erfurt
10 07 1975
1977
17.30
1978
18.24
Potsdam
19 08 1978
1979
20.21
Erfurt
19 08 1979
1980
21.00
Potsdam
31 05 1980
1981
21.14
Berlin
01 07 1981
1982
20.93
Prague
31 08 1982
1983
20.54 RABINOVICH Michael - 20.76 London 21.08.1983
Berlin
17 08 1983
1984
21.32
Celje
05 05 1984
1985
21.26 i
Berlin
24 02 1985
1986
21.45
Schwerin
04 06 1986
1987
21.20
Karl-Marx-Stadt
21 06 1987
1988
21.57
Athens
16 05 1988

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1975
46.70
Rostock
25 06 1975
1978
60.24
Potsdam
05 08 1978
1979
62.00
Rostock
24 05 1979
1980
60.96
Jena
09 08 1980
1981
63.64
Berlin
17 07 1981
1982
65.04
Prague
15 08 1982
1983
64.70
Neubrandenburg
21 05 1983
1985
66.40
Berlin
22 09 1985
1987
61.58
Schwerin
03 06 1987


    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
O l i m p i a d a   M o s k w a    24.07.1980
8 finał
O l i m p i a d a     L o s    A n g e l e s  03.08.1984
                       
 ECh'86
   2   f i n a ł   
M Ś  R o m e   05.09.1987
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a  S e o u l   01.10.1988
4 finał


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
M E J   D o n y e t s k   21.08.1977
   1   f i n a ł   
      do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak