murkova.lj.htm


S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
MURKOVÁ Eva


Lekkoatletka czechosłowacka    
   ur. 29.05.1962   
  
 LJ    (2) skoki 7.00-7.10
(10) skoków 6.90-6.99


7.17 m +3.6 Nitra 26.08.1984


Mistrzyni    C z e c h o s ł o w a c j i

1983, 1985-1987.
halowa 1983, 1985, 1987-1988.
  SKOK W DAL

Mistrzyni    C z e c h o s ł o w a c j i

1983, 1986.
  100 m

Mistrzyni    C z e c h o s ł o w a c j i

halowa 1985
  60 m


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.01
-0.2
Bratislava
26 05 1984

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.32
1.6
Banská Bystrica
06 06 1987
6 0 m
czas miejsce data
7.21
Jablonec
09 02 1985
5 0 m
czas miejsce data
6.31
Bratislava
26 01 1985


    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1983
6.92
1.8
Banská Bystrica
11 06 1983
1984
7.01
-0.2
Bratislava
26 05 1984
1985
6.99 i
Pireus
02 03 1985
1986
6.93
1.3
Bratislava
04 09 1986
1987
6.99
1.0
Banská Bystrica
06 06 1987
1988
6.56 i

    6 0 m    
rok wynik miejsce data
1984
7.25 i
1985
7.21
Jablonec
09 02 1985

    5 0 m    
rok wynik miejsce data
1985
6.31 i
Bratislava
26 01 1985
1987
6.37 i     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'82
  18 kwalifikacje
 EChI'83
   1   f i n a ł   

	 
	 Mistrzostwa Świata  
	 H e l s i n k i  14.08.1983
7 finał
 EChI'84
   2   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o s    A n g e l e s  09.08.1984
                       
 EChI'85
   2   f i n a ł   
 ECh'86
  14 kwalifikacje

	 
	 Mistrzostwa Świata  
	 R o m e   03.09.1987
 NM      do góry


copyright © 2003-20    Leszek Albiniak