R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
N I E S I N K
- P A N H O R S T
- W O L T M A N
Anna
Elisabeth „ Ans ”


Dyskobolka holenderska    
   ur. 1918   
  

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
41.60
Eindhoven
26 07 1942
41.60
Amsterdam
25 07 1943
K u l a
odległość miejsce data
12.40
Enschede
29 05 1944rok wynik miejsce data
1937
40.40
Doetinchem
29 08 1937
1938
41.24
Zaandam
03 07 1938
1939
40.02
Berlin
30 07 1939
1940
39.78
Utrecht
22 09 1940
1941
40.19
Den Haag
29 06 1941
1942
41.60
Eindhoven
26 07 1942
1943
41.60
Amsterdam
25 07 1943
1944
41.18
Amsterdam
23 07 1944
1946
40.46
Oslo
23 08 1946
1948
41.60
Rotterdam
18 07 1948


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
O l i m p i a d a   B e r l i n    04.08.1936
7 finał
 ECh'38
7 finał
 ECh'46
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a   L o n d y n   30.07.1948
6 finał


    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
 ECh'46
6 finał
      

do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak