R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
O B E R W E G E R
Giorgio


Dyskobol włoski    
   ur. 22.12.1913   
w    T r i e s t .   
( wzrost - 1,89 m ; waga ~ 82 kg )
   † 14.10.1998   
w    R o m e .
klub : SS.Giovinezza TS 1938
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
51.49
Trieste
22 05 1938    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1934
47.61
Bologna
12 08 1934
1935
47.85
Torino
16 06 1935
1936
50.31
Bologna
29 06 1936
1937
50.50
München
06 06 1937
1938
51.49
Trieste
22 05 1938
1939
50.62
Firenze
16 05 1939
1940
49.43
Rome
31 03 1940

    1 1 0 m    ppłtk.    
rok wynik miejsce data
1938
14.7
Firenze
27 08 1938


zawody lokata
 ECh'34
6 final

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B e r l i n    05.08.1936
	  
	  ------------------------------------------------
	  Rzuty finałowe:
	  46.67 - 46.65 - 49.23 - 47.28 - x - x
   3   f i n a ł   
 ECh'38
   2   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o n d y n   02.08.1948
	  
	  -------------------------------------------
	  Wynik eliminacje:
	  43.13
15 kwalifikacje
       O B E R W E G E R   G i o r g i o


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak