2 recenzje :   

   dla kolekcjonerów   

—    TOMASZA    MAJEWSKIEGO
Mistrza Olimpijskiego z Pekinu 2008 w pchnięciu kul±.

—    Statystyka Igrzysk Olimpijskich i Pulmonologa
   Pawła    Wudarskiego
  
ostapczuk.htm
  
  
moja ksi±żka   
  
  
  
moja ksi±żka   
  
  
  
moja ksi±żka   
  P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
O S T A P C Z U K
Nadieżda

ОСТАПЧУК
Надежда


Kulomiotka białoruska    
   ur. 12.10.1980   
   ( wzrost - 1,80 m ; waga ~ 90 kg )

*     *     *
Mistrzyni    B i a ł o r u s i

1999-2000, 2005-2008.
halowa    2006, 2008.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
21.70 i
Mogilev
12 02 2010rok wynik miejsce data
1998
18.23
Annecy
31 07 1998
1999
18.73
Brest-Litevsk
05 06 1999
2000
18.82
Bydgoszcz
09 07 2000
2001
19.73
Amsterdam
12 07 2001
2002
19.40
Milano
05 06 2002
2003
20.56 i
Minsk
24 02 2003
2004
20.36
Berlin
12 09 2004
2005
21.09
Minsk
21 07 2005
2006
20.86
Minsk
24 02 2006
2007
20.34
Stayki
28 07 2007
2008
20.98
Stayki
27 07 2008
2009
19.88
Moskva
01 07 2009
2010
21.70 i
Mogilev
12 02 2010


zawody lokata
M ¦ J  A n n e c y 31.07.1998
   1   f i n a ł   
M E J  R i g a 1999
   1   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  25.08.1999
19 kwalifikacje
H M E  G e n t  26.02.2000
6 finał
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
   2   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  05.08.2001
7 finał
M E  M o n a c h i u m   10.08.2002
5 finał
H M ¦   B i r m i n g h a m   15.03.2003
   2   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  27.08.2003
   2   f i n a ł   
H M ¦   B u d a p e s t   05.03.2004
7 finał
O l i m p i a d a  O l ý m p i a  18.08.2004
4 finał
H M E   M a d r y t  05.03.2005
   1   f i n a ł   
M ¦  H e l s i n k i  13.08.2005
   1   f i n a ł   
H M ¦   M o s k w a   12.03.2006
6 finał

	  
	  Mistrzostwa Europy  
	  G ö t e b o r g   12.08.2006
   2   f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa ¦wiata
    O s a k a  26.08.2007
   2   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  W a l e n c j a   09.03.2008
   2   f i n a l   
   3   f i n a l   
 WIC'10
   1   f i n a l   
 ECh'10
   1   f i n a l   
       O S T A P C H U K  N a d e z h d a
iaaf.org
trackandfield.ru
  * Ghent 26.02.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 05.08.2001
  * Munich 10.08.2002
  * Birmingham 15.03.2003
  * Paris 27.08.2003
  * Budapest 05.03.2004
  * Olympia 18.08.2004
  * Madrid 05.03.2005
  * Helsinki 13.08.2005
  * Moscow 12.03.2006
  * Goteborg 12.08.2006
  * Osaka 26.08.2007
  * Stuttgart 22.09.2007
  * Mogilev 23.02.2008
  * Grodno 08.07.2008
  * Stockholm 22.7.2008
  * Minsk 27.07.2008
  * Beijing 16.08.2008
  * Mogilev 13.02.2009
  * Thessaloniki 13.09.2009
  * Mogilev 12.02.2010
  * Doha 14.03.2010
  * Barcelona 27.07.2010

do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak