P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
O S T E R M E Y E R
Micheline

ОСТЕРМАЙЕР
Мишлин


Kulomiotka i dyskobolka francuska    

   ur. 23.12.1922   
w    B e r c k - s u r - M e r .   

   † 17.10.2001    R o u e n


                    R E K O R D    Ż Y C I O W Y
K u l a
odległość miejsce data
13.79
Tunis
09 05 1948
D y s k
odległość miejsce data
44.40
Paris
02 07 1950
S k o k   w z w y ż
odległość miejsce data
1.61
Colombes
29 09 1946
P i ę c i o b ó j
odległość miejsce data
4022
Louveciennes
06 08 1950
80 m p.płotki
odległość miejsce data
11.5
Colombes
23 07 1950
    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1946
12.84
Oslo
22 08 1946
1947
13.35
Tunis
06 06 1947
1948
13.79
Tunis
09 05 1948
1949
13.59
Athens
08 10 1949
1950
13.66
Paris
09 07 1950
1951
13.35
Paris
15 07 1951

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1948
41.92
London
30 07 1948
1949
42.80
Athens
09 10 1949
1950
44.40
Paris
02 07 1950

    S k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1946
1.61
Colombes
29 09 1946
1947
1.61
Strasbourg
10 08 1947
1948
1.61
London
07 08 1948
1950
1.58
Louveciennes
05 08 1950
    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
 ECh'46
   2   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
 ECh'50
   3   f i n a ł   


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
 ECh'50
4 finał


    s k o k    w z w y ż    
zawody lokata
 ECh'46
5 finał
   3   f i n a ł   


    80 m   p . p ł o t k i    
zawody lokata
 ECh'50
   3   f i n a ł   

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  

      


copyright © 2003-2030   Leszek Albiniak