R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
H E N T S C H E L
- O T T O
Anita


Dyskobolka niemiecka DDR    

   ur. 12.12.1942   
   ( wzrost - 1,77 m ; waga ~ 88 kg )

klub : SC Leipzig 1963-1964,
SC Chemie Halle 1965-1969,
Wiss. Halle 1979-1980.
Mistrzyni    D D R

1965-66    DYSK

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
59.40
Frankfurt/O
22 09 1968    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1964
 54.53
Regis Breitingen
16 08 1964
1965
56.20
Karl-Marx-Stadt
24 07 1965
1966
59.02
Cottbus
30 05 1966
1967
57.12
Halle
03 09 1967
1968
59.40
Frankfurt/O
22 09 1968
1969
57.88
Merseburg
18 07 1969
1979
46.94
Halle
18 07 1979
1980
43.66
Cottbus
20 07 1980
1981
43.70
Rostock
13 06 1981

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1964
13.71
Karl-Marx-Stadt
14 06 1964


zawody lokata
 ECh'66
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a      M e k s y k        18.10.1968
4 finał
      

do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak