P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
P A W Ł Y S Z
Vita
ПАВЛИШ Віта
ПАВЛЫШ Виктория


Kulomiotka ukraińska    

   ur. 15.01.1969   
w    C h a r k o w i e .  
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 90 kg )

kluby : П. Харков 1990,
У. Харков 1992.


Mistrzyni    U k r a i n y

1993, 1995-96, 2001, 2003.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
21.69
Budapeszt
20 08 1998rok wynik miejsce data
1990
17.86
Bryansk
16 06 1990
1992
19.66
Moskwa
24 06 1992
1993
19.22
Londyn
10 09 1993
1994
19.61
Helsinki
07 08 1994
1995
19.30
Sevilla
03 06 1995
1996
19.79
Kijów
07 06 1996
1997
20.73
Rio de Janeiro
04 05 1997
1998
21.69
Budapeszt
20 08 1998
1999
DQ
Maebashi
06 03 1999
2001
19.62
Kijów
01 07 2001
2002
20.07
Dortmund
08 06 2002
2003
20.44
Sumy
22 02 2003
2004
20.73 i
Sumy
22 02 2004
2004
DQ
Budapeszt
05 03 2004


zawody lokata
M E J   B i r m i n g h a m   06-09.08.1987
   6   f i n a ł   
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 07.08.1992
   8   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   14.08.1993
   15 kwalifikacje   
 ECh'94
   1   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 05.08.1995
   11   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t l a n t a  02.08.1996
   4   f i n a ł   
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
   1   f i n a ł   
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
   2   f i n a ł   
H M E    W a l e n c j a    28.02.1998
   2   f i n a ł   
M E  B u d a p e s t   20.08.1998
   1   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  05.08.2001
   3   f i n a ł   
H M E   W i e n   02.03.2002
   1   f i n a ł   
M E  M o n a c h i u m   10.08.2002
   2   f i n a ł   
H M ¦   B i r m i n g h a m   15.03.2003
   4   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  27.08.2003
   3   f i n a ł   
H M ¦   B u d a p e s t   05.03.2004
DQ   1   f i n a ł   
       P A V L Y S H     V i c t o r i a
  * Atlanta 02.08.1996
  * Paris 08.03.1997
  * Athens 07.08.1997
  * Fukuyoka 13.09.1997
  * Valencia 28.02.1998
  * Budapest 20.08.1998
  * Maebashi 06.03.1999
  * Edmonton 05.08.2001
  * Vienna 02.03.2002
  * Munich 10.08.2002
  * Sumy 22.02.2003
  * Birmingham 15.03.2003
  * Paris 27.08.2003
  * Budapest 05.03.2004do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak