P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
P I C C I N I N I
AmeliaKulomiotka włoska    

   ur. 17.01.1917   
  

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
13.39
Rome
22 05 1949    p c h n i ę c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
1945
12.29
Turin
02 09 1945
1946
12.62
Turin
21 07 1946
1947
12.95
Bologna
19 10 1947
1948
13.23
Milan
22 08 1948
1949
13.39
Rome
22 05 1949

    s k o k    w    d a l    
rok wynik miejsce data
1939
5.25
1946
5.28
Oslo


    p c h n i ę c i e    k u l ±    
zawody lokata
 ECh'46
   3    f i n a ł   
O l i m p i a d a   L o n d y n   04.08.1948
   2    f i n a ł   
 ECh'50
7 finał


    s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M E    O s l o    1946
4 finał
      
do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak