P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
P I E L E S Z E N K O
- A G A P O W A
Larisa

ПЕЛЕШЕНКО Лариса


Kulomiotka radziecka
dalej rosyjska

   ur. 29.02.1964   
w    S l a n t s y   L e n i n g r a d .  
( wzrost - 1,86 m ; waga ~ 96 kg )

*     *     *

(4) pchnięcia +21.00 Peter Larsson: 09.01.2005r.
kluby : П. Ленинград 1990,
П. Санкт-Петербург 1992-95.


Mistrzyni    C C C P

1986

halowa    1985, 1990.

Mistrzyni    R o s j i

2001

halowa    1994-95, 2000-01.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
21.46
Moskva
26 08 2000


R E K O R D    S E Z O N U
odległo¶ć miejsce data
  20.79
Tula
13 07 2001rok wynik miejsce data
1983
18.29
Leningrad
05 06 1983
1984
19.30
1986
19.26
1987
20.99
Leselidze
13 05 1987
1988
20.89
Kyiv
14 08 1988
1989
19.68
Bryansk
14 07 1989
1990
19.56
Kyiv
05 07 1990
1992
19.65
Sankt-Peterburg
10 08 1992
1993
19.23
Moskva
12 06 1993
19.90 i
Sankt-Peterburg
23 01 1993
1994
19.81
Moskva
05 06 1994
1995
19.89
Sankt-Peterburg
09 01 1995
1995
DQ
HM¦    Barcelona
11 03 1995
1999
19.18
Sankt-Peterburg
22 07 1999
2000
21.46
Moskva
26 08 2000
2001
20.79
Tula
13 07 2001


zawody lokata
 EChI'88
   2   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   15.08.1993
9 finał
H M E   P a r y ż   13.03.1994
   2   f i n a ł   
 ECh'94
5 finał
H M E  G e n t  26.02.2000
   1   f i n a ł   
O l i m p i a d a  S y d n e y  28.09.2000
   2   f i n a ł   
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
   1   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  05.08.2001
4 finał
       P I E L E S H E N K O   L a r i s a
  * Ghent 26.02.2000
  * Sydney 28.09.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 05.08.2001
do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak