KULA > HALOWE MISTRZOSTWA EUROPY >  PO HALOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY
P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002
          


          
Halowe Mistrzostwa Europy

1970 - 2002    

P c h n i ę c i e    K u l ąHalowe Mistrzostwa Europy Wiedeń 1970 Halowe Mistrzostwa Europy Sofia 1971 Halowe Mistrzostwa Europy Grenoble 1972 Halowe Mistrzostwa Europy Rotterdam 1973 Halowe Mistrzostwa Europy Gothenburg 1974 Halowe Mistrzostwa Europy Katowice 1975 Halowe Mistrzostwa Europy Monachium 1976 Halowe Mistrzostwa Europy San Sebastián 1977 Halowe Mistrzostwa Europy Mediolan 1978 Halowe Mistrzostwa Europy Wiedeń 1979
       Halowe Mistrzostwa Europy Sindelfingen 1980        Halowe Mistrzostwa Europy Grenoble 1981        Halowe Mistrzostwa Europy Mediolan 1982        Halowe Mistrzostwa Europy Budapeszt 1983        Halowe Mistrzostwa Europy Gothenburg 1984        Halowe Mistrzostwa Europy Pireus 1985        Halowe Mistrzostwa Europy Madryt 1986        Halowe Mistrzostwa Europy Liévin 1987        Halowe Mistrzostwa Europy Budapeszt 1988        Halowe Mistrzostwa Europy The Hague 1989
Halowe Mistrzostwa Europy Glasgow 1990 Halowe Mistrzostwa Europy Genua 1992 Halowe Mistrzostwa Europy Paryż 1994 Halowe Mistrzostwa Europy Sztokholm 1996 Halowe Mistrzostwa Europy Walencja 1998 Halowe Mistrzostwa Europy Gent 2000 Halowe Mistrzostwa Europy Wiedeń 2002 Halowe Mistrzostwa Europy Madryt 2005


            1 9 7 0    ——    2 0 0 2            
        
1990-1998    2000-2002   
          lata dziewięćdziesiąte1990 - 1998   zawodników    2.272      
   kulomiotek    63      

Finał
6
8
18
9
16
5
1
odległość [ m ] ≥
20
19
18
17
16
15
NM


              


   kulomiotów    100      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
-
2
25
23
9
4
1
-
1
Finał
2
14
31
16
3
2
1
1
1
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
15
NM
DQ


     
Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

          
     
Halowe Mistrzostwa Europy    G L A S G O W   03-04.03.1990 r.
     
     
Glasgow 1990
Kobiety
F I N A Ł
Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

genua 1992
          


   zawodników    380      
   kulomiotek    11      

Finał
2
2
2
1
2
2
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15


              


   kulomiotów    20      

Finał
1
2
6
7
1
1
1
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 15
NM  EAA      

              

mistrzowie z Glasgow    
L O S C H    C l a u d i a
B O D E N M Ü L L E R   K l a u s
          
Mężczyźni
F I N A Ł
Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

genua 1992


     
Halowe Mistrzostwa Europy   G E N U A   28.02.-01.03.1992 r.
     
     
Genua 1992
0 1 .0 3 .
Kobiety
F I N A Ł


glasgow 1990

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

paryż 1994
          


   zawodników    440      
   kulomiotek    12      

Finał
2
1
3
2
3
1
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15


              


   kulomiotów    15      

Finał
2
6
4
2
1
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16  EAA      

              

mistrzowie z Genui    
L I S O W S K A    N a t a l i a
B A G A C H    A l e k s a n d r
          
2 9 .0 2 .
Mężczyźni
F I N A Ł


glasgow 1990

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

paryż 1994


     
Halowe Mistrzostwa Europy    P A R Y Ż   11-13.03.1994 r.
     
     
Paryż 1994
1 3 .0 3 .
Kobiety
F I N A Ł


genua 1992

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

sztokholm 1996
          


   zawodników    500      
   kulomiotek    13      

Finał
3
4
2
1
2
1
odległość
[ m ] ≥
19 18 17 16 15
NM


              


   kulomiotów    22      

kwalifikacje
1
7
9
2
3
Finał
3
7
2
-
-
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16  EAA      

              

mistrzowie z Paryża    
K U M B E R N U S S  A s t r i d
B A G A C H    A l e k s a n d r
          
1 1 .0 3 .       minimum 18,80
Mężczyźni kwalifikacje


1 1 .0 3 .
godz.18:15 Mężczyźni
F I N A Ł


genua 1992

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

sztokholm 1996


     
Halowe Mistrzostwa Europy   S Z T O K H O L M   08-10.03.1996 r.
     
     
Sztokholm 1996
0 9 .0 3 .
Kobiety
F I N A Ł


paryż 1994

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

walencja 1998
          


   zawodników    466      
   kulomiotek    10      

Finał
2
3
1
4
odległość
[ m ] ≥
19 18 17 16


              


   kulomiotów    23      

kwalifikacje
-
9
7
5
1
1
Finał
2
7
3
-
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15  EAA      

              

mistrzowie ze Sztokholmu    
K U M B E R N U S S  A s t r i d
D a l  S O G L I O   P a o l o fidal
          
0 8 .0 3 .       minimum 19,00
Mężczyźni kwalifikacje


0 8 .0 3 .
Mężczyźni
F I N A Ł


paryż 1994

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

walencja 1998


     
Halowe Mistrzostwa Europy   W A L E N C J A   27.02.-01.03.1998 r.
     
     
Walencja 1998
2 8 .0 2 .
godz.16:15 Kobiety
F I N A Ł


sztokholm 1996

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

gandawa 2000
          


   zawodników    486      
   kulomiotek    17      

Finał
2
-
6
3
6
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16


              


   kulomiotów    20      

kwalifikacje
-
1
9
7
2
1
Finał
1
5
5
-
-
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17
DQ  EAA      

              

mistrzowie z Walencji    
K O R Z H A N E N K O   I r i n a
B U D E R   O l i v e r - S v e n
          
2 8 .0 2 .       minimum 20,00
Mężczyźni kwalifikacje


2 8 .0 2 .
godz.18:15 Mężczyźni
F I N A Ł


sztokholm 1996

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

gandawa 2000
          lata 2000-2002


   zawodników    1.114      
   kulomiotek    25      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
-
1
7
5
4
1
Finał
1
3
8
3
-
odległość [ m ] ≥
20
19
18
17
16
NM


              


   kulomiotów    47      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
-
6
26
8
1
2
3
1
Finał
3
7
5
-
1
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
NM
DQ


     
Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

          
     
Halowe Mistrzostwa Europy   G A N D A W A   25-27.02.2000 r.
     
     
Gandawa 2000
2 5 .0 2 .       minimum 18,60
Kobiety kwalifikacje


2 6 .0 2 .
godz.16:30 Kobiety
F I N A Ł


walencja 1998

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

wiedeń 2002
          


   zawodników    549      
   kulomiotek    18      

kwalifikacje
-
1
7
5
4
1
Finał
1
2
4
1
-
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16
NM


              


   kulomiotów    22      

kwalifikacje
-
3
11
4
1
3
Finał
1
5
2
-
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17
NM  eaa-athletics      

              

mistrzowie z Gandawy    
P I E L E S H E N K O   L a r i s a
A A L T O N E N   T i m o
          
2 6 .0 2 .       minimum 20,00
Mężczyźni kwalifikacje


2 7 .0 2 .
godz.15:00 Mężczyźni
F I N A Ł


walencja 1998

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

wiedeń 2002


     
Halowe Mistrzostwa Europy   W I E D E Ń   01-03.03.2002 r.
     
     
Wiedeń 2002
0 2 .0 3 .
Kobiety
F I N A Ł


gandawa 2000

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002

          


   zawodników    565      
   kulomiotek    7      

Finał
1
4
2
odległość
[ m ] ≥
19 18 17


              


   kulomiotów    25      

kwalifikacje
-
3
15
4
-
2
1
Finał
2
2
3
-
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16
DQ  EAA      

              

mistrzowie z Wiednia    
P A V L Y S H     V i c t o r i a
M A R T I N E Z   M a n u e l
          
0 1 .0 3 .       minimum 20,20
Mężczyźni kwalifikacje


0 2 .0 3 .
Mężczyźni
F I N A Ł


gandawa 2000

Halowe Mistrzostwa Europy  1970-2002


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak