KULA > OLIMPIADY >  PO OLIMPIADACH
P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

              główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
                    


          
Igrzyska Olimpijskie

1896 - 2008    

P c h n i ę c i e    K u l ą                                                                     


            w i e k    X I X    ——    X X I            
        
1960-1968    1972-1976    1980-1988    1992-1996    2000-2004   
          Lata Sześćdziesiąte1960-1968   zawodników    16.005      
   kulomiotek    48      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
6
14
7
4
1
1
-
1
Finał
1
3
8
7
11
5
-
2
-
1
odległość [ m ] ≥
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09


              


   kulomiotów    65      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
1
11
11
22
12
2
1
4
1
Finał
6
8
11
10
5
odległość [ m ] ≥
20
19
18
17
16
15
14
13
12


     


          
     
     
     
Rzym 1960
0 2 .0 9 .       minimum 14,50
godz.09.00 Kobiety kwalifikacje


0 2 .0 9 .
Kobiety
F I N A Ł


tokio 1964
          


   zawodników    5.338      
   kulomiotek    18      

kwalifikacje
3
5
5
3
1
1
Finał
1
4
4
3
odległość
[ m ] ≥
17 16 15 14 13 12 11


              


   kulomiotów    24      

kwalifikacje
10
10
1
1
2
Finał
3
-
8
4
odległość
[ m ] ≥
19 18 17 16 15 14 13   mkol      

              

   mistrzowie z Rzymu    
          
3 1 .0 8 .       minimum 16,75
godz.09.00 Mężczyźni kwalifikacje


3 1 .0 8 .
Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Tokio 1964
2 0 .1 0 .       minimum 15,00
godz.10:00-10:35 Kobiety kwalifikacje


2 0 .1 0 .
godz.14:00-15:02 Kobiety
F I N A Ł


rzym 1960meksyk 1968
          


   zawodników    5.151      
   kulomiotek    16      

kwalifikacje
3
9
2
1
1
Finał
1
3
2
5
1
odległość
[ m ] ≥
18 17 16 15 14 13  9 


              


   kulomiotów    22      

kwalifikacje
1
7
11
1
1
1
Finał
2
2
6
2
1
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15 13  mkol      

              

mistrzowie z Tokio    
          
1 7 .1 0 .       minimum 17,80
godz.10:04-10:57 Mężczyźni kwalifikacje


1 7 .1 0 .
godz.15:02-16:18 Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Meksyk 1968


2 0 .1 0 .
Kobiety
F I N A Ł


tokio 1964monachium 1972
          


   zawodników    5.516      
   kulomiotek    14      

Finał
1
2
4
1
2
1
2
1
odległość
[ m ] ≥
19 18 17 16 15 14 12 10


              


   kulomiotów    19      

kwalifikacje
1
10
4
1
1
1
1
Finał
4
3
5
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 13 12   mkol      

              

   mistrzowie z Meksyku    
          
1 3 .1 0 .       minimum 18,90
Mężczyźni kwalifikacje


1 4 .1 0 .
Mężczyźni
F I N A Ł
          Lata Siedemdziesiąte1972-1976   zawodników    13.218      
   kulomiotek    31      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
2
4
5
3
1
2
1
Finał
2
5
4
10
1
2
2
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
15
14
10


              


   kulomiotów    52      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
1
6
25
11
4
2
1
2
Finał
8
9
10
3
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
13
11


     


          
     
     
     
Monachium 1972
0 4 .0 9 .       minimum 16,20
Kobiety kwalifikacje


0 7 .0 9 .
Kobiety
F I N A Ł


meksyk 1968montréal 1976
          


   zawodników    7.134      
   kulomiotek    18      

kwalifikacje
2
4
5
3
1
2
1
Finał
1
1
2
7
1
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 15 14 10


              


   kulomiotów    29      

kwalifikacje
3
15
6
2
2
1
Finał
5
4
7
2
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 11   mkol      

              

   mistrzowie z Monachium    
          
0 8 .0 9 .       minimum 19,00
Mężczyźni kwalifikacje


0 9 .0 9 .
Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Montréal 1976


3 1 .0 7 .
Kobiety
F I N A Ł


monachium 1972moskwa 1980
          


   zawodników    6.084      
   kulomiotek    13      

Finał
1
4
2
3
1
2
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 16 15


              


   kulomiotów    23      

kwalifikacje
1
3
10
5
2
1
1
Finał
3
5
3
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 13 11  mkol      

              

mistrzowie z Montrealu    
          
2 3 .0 7 .       minimum 19,40
Mężczyźni kwalifikacje


2 4 .0 7 .
Mężczyźni
F I N A Ł
          Lata Osiemdziesiąte1980-1988   zawodników    20.399      
   kulomiotek    52      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
4
10
2
2
1
3
-
1
2
Finał
2
5
8
7
5
8
2
1
1
odległość [ m ] ≥
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12


              


   kulomiotów    56      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
1
18
19
9
5
1
2
1
Finał
2
7
13
9
5
odległość [ m ] ≥
22
21
20
19
18
17
16
15
NM


     


          
     
     
     
Moskwa 1980


2 4 .0 7 .
Kobiety
F I N A Ł


montréal 1976los angeles 1984
          


   zawodników    5.179      
   kulomiotek    14      

Finał
1
3
2
3
3
2
odległość
[ m ] ≥
22 21 20 19 18 17


              


   kulomiotów    16      

kwalifikacje
5
8
-
2
1
Finał
3
5
3
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17
NM  mkol      

              

mistrzowie z Moskwy    
          
2 8 .0 7 .       minimum 19,60
Mężczyźni kwalifikacje


3 0 .0 7 .
Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Los Angeles 1984


0 3 .0 8 .
Kobiety
F I N A Ł


moskwa 1980seul 1988
          


   zawodników    6.829      
   kulomiotek    13      

Finał
2
1
1
5
2 1 1
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15 14


              


   kulomiotów    19      

kwalifikacje
5
6
6
1
1
Finał
2
3
3
4
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16   mkol      

              

   mistrzowie z Los Angeles    
          
1 1 .0 8 .       minimum 19,60
Mężczyźni kwalifikacje


1 1 .0 8 .
Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Seul 1988
3 0 .0 9 .       minimum 19,50
Kobiety kwalifikacje


0 1 .1 0 .
Kobiety
F I N A Ł


los angeles 1984barcelona 1992
          


   zawodników    8.391      
   kulomiotek    25      

kwalifikacje
4
10
2
2
1
3
1
2
Finał
1
2
4
3
1
1
odległość
[ m ] ≥
22 21 20 19 18 17 16 15 13 12


              


   kulomiotów    21      

kwalifikacje
1
8
5
3
2
2
Finał
2
2
5
3
odległość
[ m ] ≥
22 21 20 19 18 17 15  mkol      

              

mistrzowie z Seulu    
          
2 3 .0 9 .       minimum 20,20
Mężczyźni kwalifikacje


2 3 .0 9 .
Mężczyźni
F I N A Ł
          Lata Dziewięćdziesiąte1992-1996   zawodników    19.674      
   kulomiotek    43      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
12
15
4
6
3
1
1
1
Finał
1
2
10
9
2
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
15
14
13
DQ


              


   kulomiotów    62      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
13
20
17
5
4
1
2
Finał
2
14
7
1
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
13
NM


     


          
     
     
     
Barcelona 1992
0 5 .0 8 .       minimum 18,50
Kobiety kwalifikacje


0 7 .0 8 .
Kobiety
F I N A Ł


seul 1988atlanta 1996
          


   zawodników    9.356      
   kulomiotek    18      

kwalifikacje
4
7
1
3
1
1
1
Finał
1
1
5
4
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 15 14 DQ


              


   kulomiotów    26      

kwalifikacje
8
7
5
3
3
Finał
1
7
4
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16  mkol      

              

mistrzowie z Barcelony  
          
3 1 .0 7 .       minimum 19,80
Mężczyźni kwalifikacje


3 1 .0 7 .
Mężczyźni
F I N A Ł


     
     
     
Atlanta 1996
3 1 .0 7 .       minimum 18,90
Kobiety kwalifikacje


0 2 .0 8 .
Kobiety
F I N A Ł


barcelona 1992sydney 2000
          


   zawodników    10.318      
   kulomiotek    25      

kwalifikacje
8
8
3
3
2
1
Finał
1
5
5
1
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15 13


              


   kulomiotów    36      

kwalifikacje
5
13
12
2
1
1
2
Finał
1
7
3
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 13
NM   wulkana wyniki      
   mkol      

              

   mistrzowie z Atlanty    
          
2 6 .0 7 .       minimum 19,50
Mężczyźni kwalifikacje


2 6 .0 7 .
Mężczyźni
F I N A Ł
          Lata 2000 - 2004


   zawodników    21.151      
   kulomiotek    63      

kwalifikacje [liczba zawodniczek np. które pchnęły 19.00-19.99 m]
5
18
16
13
7
2
2
Finał
1
8
10
4
1
odległość [ m ] ≥
20
19
18
17
16
15
14
DQ


              


   kulomiotów    74      

kwalifikacje [liczba zawodników np. którzy pchali 19.00-19.99 m]
2
16
35
18
2
1
Finał
6
11
6
1
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
15


     
Igrzyska Olimpijskie    1896-2004

          
     
     
     
Sydney 2000
2 7 .0 9 .       minimum 18,50
godz.10:00 Kobiety kwalifikacje


2 8 .0 9 .
godz.20:30 Kobiety
F I N A Ł


atlanta 1996ateny 2004
          


   zawodników    10.651      
   kulomiotek    25      

kwalifikacje
3
7
7
7
1
Finał
1
4
3 4
odległość
[ m ] ≥
20 19 18 17 16 15


              


   kulomiotów    37      

kwalifikacje
1
5
16
13
1
1
Finał
3
5
3
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 15  wulkana wyniki      
  mkol      

              

   mistrzowie z Sydney    
          
2 2 .0 9 .       minimum 20,10
godz.10:00 Mężczyźni kwalifikacje


2 2 .0 9 .
godz.18:45 Mężczyźni
F I N A Ł

Olimpia

     
     
     
Ateny 2004
1 8 .0 8 .       minimum 18,50
godz.08:30-09:30 Kobiety kwalifikacje


1 8 .0 8 .
godz.16:00 - 17:15 Kobiety
F I N A Ł


sydney 2000          


   zawodników    10.500      
   kulomiotek    38      

kwalifikacje
2
11
9
6
6
2
2
Finał
4
7
1
odległość
[ m ] ≥
19 18 17 16 15 14 DQ


              


   kulomiotów    37      

kwalifikacje
1
11
19
5
1
Finał
3
6
3
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17   wulkana wyniki      
   mkol      

              

   mistrzowie z Aten    
          
1 8 .0 8 .       minimum 20,40
godz.10:00-11:00 Mężczyźni kwalifikacje


1 8 .0 8 .
godz.18:00-19:15 Mężczyźni
F I N A Łcopyright © 2003-2040   Leszek Albiniak