R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
P O S P Í Š I L O V Á
- C E C H L O V Á
Věra


Lekkoatletka czeska    

   ur. 19.11.1978   
w    L i t o m e r i c e .   
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 78 kg )
kluby : PSK Olymp Praha 2002, 2004-2005. ;
A.C.Sparta Praha 2003.


Mistrzyni    C z e c h

2003-2007.
   DYSKMistrzyni    C z e c h

2001-2002.
   KULA
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległo¶ć miejsce data
67.71
Réthimno
06 07 2003

K u l a
odległo¶ć miejsce data
16.92
Jablonec
30 06 2001    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1999
58.17
Pardubice
11 08 1999
2000
58.28
Praha
23 07 2000
2001
63.20
Kladno
10 06 2001
2002
64.10
Paris
14 09 2002
2003
67.71
Réthimno
06 07 2003
2004
66.42
Kladno
13 06 2004
2005
66.81
Praha
27 06 2005
2006
63.15
Halle
20 05 2006
2006
65.44
Salon-de-Provence
25 05 2006
2007
66.18
Warszawa
17 06 2007
2008
63.10
Eugene, OR
08 06 2008
2009
62.75
Chodov
17 05 2009
2010
63.40
Praha
06 06 2010

    p c h n i ę c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
2001
16.92
Jablonec
30 06 2001
2002
16.60
Praha
17 02 2002
2003
15.72
Kladno
07 06 2003


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
M E J    L j u b l j a n a  24-27.07.1997
8 final
M ¦  E d m o n t o n  11.08.2001
6 final
M E  M o n a c h i u m   07.08.2002
4 final
M ¦  P a r i s  25.08.2003
5 final
O l i m p i a d a  A t e n y  21.08.2004
4 final
M ¦  H e l s i n k i  11.08.2005
   3   f i n a l   
M E  G ö t e b o r g   10.08.2006
7 final

	  
    Mistrzostwa ¦wiata
    O s a k a  27.08.2007
21 qualification
5 final
18 qualification
 ECh'10
NM qualification

    p c h n i ę c i e    k u l ±    
zawody lokata
M E J    L j u b l j a n a  24-27.07.1997
12 final
       P O S P Í Š I L O V Á     V ě r a
iaaf
athens2004
  * Edmonton 11.08.2001
  * Munich 07.08.2002
  * Halle 24.05.2003
  * Paris 25.08.2003
  * Athens 21.08.2004
  * Halle 21.05.2005
  * Praha 27.06.2005
  * Helsinki 11.08.2005
  * Goteborg 10.08.2006
  * Beijing 18.08.2008
  * Barcelona 27.07.2010


do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak