R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
P O W E L L
John Gates


Dyskobol amerykański    
   ur. 25.06.1947   
w    S a n    F r a n c i s c o .   
( wzrost - 1,88 m ; waga ~ 111 kg )
   Mistrz CCCP : 1979

jednokrotny Rekordzista Świata


(1) rzut ± 71.00
(3) rzuty 69.00-70.99
(32) rzuty 67.00-68.99
Peter Larsson: 09.01.2005r.

   72.08 Klagshamn 11.09.1987 sloping ground
kluby : Pac CoastCl 1974-75,
Ath Attic 1983,
Track Am 1984-85,
Mazda TC 1986-87.

Mistrz    U S A

1974-75, 1983-87.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
71.26
San José, CA
09 06 1984
K u l a
odległość miejsce data
17.09
1976rok wynik miejsce data
1970
61.42
Long Beach, CA
07 06 1970
1971
63.12
Walnut, CA
24 04 1971
1972
64.21
San José, CA
06 05 1972
1973
66.65
Modesto, CA
26 05 1973
1974
68.08
Modesto, CA
25 05 1974
1975
69.08
Long Beach, CA
04 05 1975
1976
67.54
Karl Marx Stadt
29 05 1976
1977
67.98
Modesto, CA
21 05 1977
1979
67.34
Walnut, CA
16 06 1979
1980
68.20
Berkeley, CA
01 06 1980
1981
69.98
Modesto, CA
16 05 1981
1982
68.32
London
30 08 1982
1983
68.30
San José, CA
28 05 1983
1984
71.26
San José, CA
09 06 1984
1985
65.60
Walnut, CA
28 04 1985
1986
65.94
Eugene, OR
21 06 1986
1987
66.32
Palo Alto, CA
20 06 1987
1988
64.10
Palo Alto, CA
03 07 1988
1989
60.24A
Potchefstroom
18 11 1989


zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n a c h i u m   02.09.1972
4 finał

		 
		 P a n - A m e r i c a n   
		 M e k s y k  1975
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n t r e a l   25.07.1976
   3   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o s k w a    28.07.1980
                       

	  
    Mistrzostwa Świata
    H e l s i n k i  13.08.1983
	  
	  -------------------------------
	  W grupie A 7/13 (siódmy),
	  materiał własny autora...
15 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o s    A n g e l e s  10.08.1984
   3   f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa Świata
    R z y m   04.09.1987
   2   f i n a ł   
       P O W E L L    J o h n
vm.mtsac.edu
johnpowellassociates

do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak