KULA > MISTRZOSTWA ŚWIATA >  PO MISTRZOSTWACH ŚWIATAP  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          

Mistrzostwa Świata  1983-2003
          


          
Mistrzostwa Świata

1983 - 2003    

P c h n i ę c i e    K u l ą       Mistrzostwa Świata Helsinki 1983        Mistrzostwa Świata Rzym 1987        Mistrzostwa Świata Tokio 1991        Mistrzostwa Świata Stuttgart 1993        Mistrzostwa Świata Göteborg 1995        Mistrzostwa Świata Ateny 1997        Mistrzostwa Świata Sewilla 1999        Mistrzostwa Świata Edmonton 2001        Mistrzostwa Świata Paryż 2003        Mistrzostwa Świata Helsinki 2005


            l a t a    o s i e m d z i e s i ą t e    ——    2 0 0 3            
        
1983-1987   
          lata osiemdziesiąte1983 - 1987   zawodników    2.272      
   kulomiotek    40      

kwalifikacje
-
2
18
6
4
5
2
1
1
1
Finał
3
10
8
2
2
1
odległość [ m ] ≥
21
20
19
18
17
16
15
14
11
9
DNS


              


   kulomiotów    39      

kwalifikacje
-
3
10
19
4
1
1
1
Finał
1
7
7
9
odległość [ m ] ≥
22
21
20
19
18
17
16
NM


     
Mistrzostwa Świata  1983-2003

          
     
Mistrzostwa Świata   H E L S I N K I   07.08. - 14.08.1983 r.
     
     
Helsinki 1983
1 0 .0 8 .      
Kobiety kwalifikacje


1 2 .0 8 .
Kobiety
F I N A Ł


Mistrzostwa Świata  1983-2003

rzym 1987
          


   zawodników    5.151      
   kulomiotek    20      

kwalifikacje
6
4
2
4
1
1
1
1
Finał
1
4
4
1
2
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 15 14 11 09


              


   kulomiotów    20      

kwalifikacje
1
5
9
3
1
1
Finał
2
5
5
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 16
NM  iaaf      

              

mistrzowie z Helsinek    
F I B I N G E R O V Á    H e l e n a
S A R U L    E d w a r d
          
0 7 .0 8 .       minimum 20,00
Mężczyźni kwalifikacje


0 7 .0 8 .
Mężczyźni
F I N A Ł


Mistrzostwa Świata  1983-2003

rzym 1987


     
Mistrzostwa Świata   R Z Y M   28.08-06.09.1987r.
     
     
Rzym 1987
0 4 .0 9 .       minimum 19,00
Kobiety kwalifikacje


0 5 .0 9 .
Kobiety
F I N A Ł


helsinki 1983

Mistrzostwa Świata  1983-2003

tokio 1991
 


   zawodników    5.151      
   kulomiotek    20      

kwalifikacje
-
2
12
2
2
1
1
Finał
2
6
4
1
1
odległość
[ m ] ≥
21 20 19 18 17 16 15
DNS


              


   kulomiotów    19      

kwalifikacje
-
2
5
10
1
1
Finał
1
5
2
4
odległość
[ m ] ≥
22 21 20 19 18 17  iaaf      

              

mistrzowie z Rzymu    
L I S O W S K A    N a t a l i a
G Ü N T H Ö R     W e r n e r
 
2 9 .0 8 .       minimum 20,40
Mężczyźni kwalifikacje


2 9 .0 8 .
Mężczyźni
F I N A Ł


helsinki 1983

Mistrzostwa Świata  1983-2003

tokio 1991

do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak