stronę wykonał    M i c h a ł e k    A l b i n i a k    lat 6
prandzheva.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
PRANDŻEWA
Iwa
ПРАНДЖЕВА И.


Lekkoatletka bułgarska    
   ur. 15.02.1972   
w    P l o v d i v .   
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 58 kg )

TJ    (2) skoki 15.10-15.19
(2) skoki 15.00-15.09
(4) skoki 14.90-14.99
(1) skok 14.80-14.89
(7) skoków 14.70-14.79
(11) skoków 14.60-14.69
(12) skoków 14.50-14.59
(19) skoków 14.40-14.49
Peter Larsson: 11.04.2005


Mistrzyni    B u ł g a r i i

1992
halowa 1990-91, 1993, 1999.
  SKOK W DAL

Mistrzyni    B u ł g a r i i

1993, 2000.
  TRÓJSKOK


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.88
0.5
Sofia
20 05 1995
t r ó j s k o k
odległość wiatr miejsce data
15.18
0.3
Göteborg
10 08 1995
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.49
-0.1
Sofia
14 05 1994
S k o k   w z w y ż
wysokość miejsce data
1.85
Plovdiv
23 04 1995

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1986
6.17
01 01 1986
1987
6.17
Stara Zagora
01 08 1987
1988
6.27
1989
6.27
1990
6.53
1.3
Plovdiv
11 08 1990
1991
6.54
0.9
Stara Zagora
09 06 1991
1992
6.62
-1.2
Villeneuve-d'Ascq
19 07 1992
1993
6.58
1.7
Sofia
15 05 1993
1994
6.77
0.9
Sofia
15 05 1994
1995
6.88
0.5
Sofia
20 05 1995
1996
6.84
0.8
Madrid
02 06 1996
1996
DQ
Atlanta, GA
02 08 1996
1998
6.83
0.3
Zürich
12 08 1998
1999
6.80
1
Sofia
16 05 1999
2000
6.83
0.5
Bydgoszcz
09 07 2000
2000
DQ
Zürich
11.08.2000

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1993
14.23
-0.2
Stuttgart
21 08 1993
1994
14.38
Paris
13 03 1994
1995
15.18
0.3
Göteborg
10 08 1995
1996
14.82
Liévin
18 02 1996
1998
15.12
2
Tokyo
19 09 1998
1999
14.94
Maebashi
07 03 1999
2000
15.04
0.9
Sofia
17 06 2000


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M E J    V a r a z d i n   24.08.1989
9 finał
 WChJ'90
   1   f i n a ł   
M E J  T h e s s a l o n i k i   08.-11.08.1991
   3   f i n a ł   
M Ś  T o k y o   24.08.1991
25 kwalifikacje
 ECh'94
8 finał
H M E   S z t o k h o l m  10.03.1996
4 finał
M E  B u d a p e s t   21.08.1998
DNS
H M Ś   M a e b a s h i  06.03.1999
   3   f i n a ł   
   3   f i n a ł   


     t r ó j s k o k    
zawody lokata
M Ś  S t u t t g a r t   21.08.1993
   3   f i n a ł   
H M E    P a r i s  13.03.1994
5 finał
H M Ś    B a r c e l o n a    11.03.1995
   2   f i n a ł   
M Ś  G ö t e b o r g 10.08.1995
   2   f i n a ł   
H M E   S z t o k h o l m  09.03.1996
   1   f i n a ł   
M E  B u d a p e s t   20.08.1998
 DNF
H M Ś   M a e b a s h i  07.03.1999
   2   f i n a ł   
H M E  G a n d a w a  26.02.2000
   3   f i n a ł   
       P R A N D Z H E V A   I v a
	  
	  Mark Thompson Staff London 05.08.2000
iaaf.org
gettyimages.com
  * Stockholm 10.03.1996
  * Atlanta 02.08.1996
  * Maebashi 06.03.1999
  * Ghent 27.02.2000
  * Munich 07.08.2002

do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak