S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
PRINSTEIN Meyer
                    

Lekkoatleta amerykański    
   ur. 22.12.1878  
w    S z c z u c z y n i e, POLSKA.
   † 10.03.1925  
w    N e w    Y o r k, NY .

dwukrotny Rekordzista Świata
S K O K   W   D A Lklub : Syracuse 1898,
Irish AAC 1902-1906.


Mistrz    U S A

1898, 1902, 1904, 1906.
  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.50
Philadelphia, PA
28 04 1900

    s k o k    w    d a l    
rok wynik miejsce data
1896
7.23
New York, NY
11 06 1896
1897
7.112
Williamsbridge, NY
07 08 1897
1898
7.237
Travers Island, NY
11 06 1898
1899
7.074
Philadelphia, PA
29 04 1899
1900
7.50
Philadelphia, PA
28 04 1900
1901
6.87
Philadelphia, PA
26 04 1901
1902
6.54
New York, NY
13 09 1902
1903
7.07
New York, NY
22 08 1903
1904
7.34
St.Louis, MO
01 09 1904
1905
7.12
New York, NY
09 09 1905
1906
7.20
Athens
27 04 1906

    b i e g    4 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1904
50.6
St.Louis, MO
29 08 1904
    t r ó j s k o k    
rok wynik miejsce data
1900
14.47
Paris
16 07 1900
1904
14.35
St.Louis, MO
01 09 1904


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   2   f i n a ł   
   1   f i n a ł   

     t r ó j s k o k    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
     6 0 m    
zawody lokata
5 finał
     1 0 0 m    
zawody lokata
  kwalifikacje
     4 0 0 m    
zawody lokata
5 finał
      
usatf.org

copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak