P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          


wersja polska    wersja angielska

Halowe Mistrzostwa Europy   M A D R Y T    04-06.03.2005r.      


Halowe Mistrzostwa
Europy

M A D R Y T     2 0 0 5

P c h n i ę c i e    K u l ąComunidad de Madrid indoor hall
0 4 .0 3 .
godz.10:10 Kobiety kwalifikacje
0 5 .0 3 .
godz.17:15 Kobiety
F I N A Ł  HALOWE MISTRZOSTWA EUROPY      
  HALOWI MISTRZOWIE EUROPY      
  halowe Top List 2005 KOBIETY      
  halowe Top List 2005 MĘŻCZYŹNI      
   mistrzowie z Wiednia    
P A V L Y S H     V i c t o r i a
M A R T I N E Z   M a n u e l


0 4 .0 3 .
godz.11:30 Mężczyźni kwalifikacje
0 5 .0 3 .
godz.19:10 Mężczyźni
F I N A Ł


 GOLD
Europa Indoor
 SILVER
Europa Indoor
 BRONZE
Europa Indoor


do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak