S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
R A D T K E
Helga

РАДТКЕ Х.


Lekkoatletka D.D.R.
dalej niemiecka
   ur. 16.05.1962   
w    S a n i t z .   
( wzrost - 1,71 m ; waga ~ 63 kg )
LJ    (11) skoków 7.10-7.21
(22) skoki 7.00-7.09
(27) skoków 6.90-6.99 Peter Larsson: 26.07.2005r.
klub : SC Empor Rostock 1979-1993,
LAC Quelle Fürth/1860 München 1994-96.


Mistrzyni    N. R. D.

1989
halowa 1985, 1990
  SKOK W DALMistrzyni    N i e m i e c

1993-94
halowa 1993-94
  TRÓJSKOK
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.21
1.6
Dresden
26 07 1984
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
14.46
1.0
Erfurt
03 07 1994
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.6 pomiar ręczny
Rostock
15 05 1985    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1975
4.79
1976
5.32
1977
5.65
1978
5.74
1979
6.63
Karl-Marx-Stadt
11 08 1979
1980
6.71
2.0
Berlin
28 05 1980
1982
6.83
Potsdam
18 08 1982
1983
6.83
Dresden
17 07 1983
1984
7.21
1.6
Dresden
26 07 1984
1985
7.19
-0.1
Zürich
21 08 1985
1986
7.17
1.6
Rieti
07 09 1986
1987
7.16
1.3
Berlin
08 07 1987
1988
6.73
Dresden
11 06 1988
1989
7.15
1.0
Rostock
22 06 1989
1990
6.97
Leipzig
16 05 1990
1991
6.94
Hamburg
14 07 1991
1992
6.79
Rostock
20 05 1992
1993
6.55
1994
6.60
1995
5.98

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1990
13.63 i
1991
13.83
Cottbus
03 07 1991
1992
14.30
Rostock
20 05 1992
1993
14.19
0.1
Stuttgart
21 08 1993
1994
14.46
1.0
Erfurt
03 07 1994
1996
13.56
1997
13.55

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1981
1.75
Erfurt
30 05 1981


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChJ'79
   1   f i n a ł   
 EChI'83
   2   f i n a ł   
M ¦   H e l s i n k i  14.08.1983
12 finał
O l i m p i a d a     L o s    A n g e l e s  09.08.1984
                       
 EChI'85
4 finał

	  
    Halowe Mistrzostwa Europy  
	  M a d r i d    22.02.1986
   2   f i n a ł   
 ECh'86
   3   f i n a ł   
H M ¦   I n d i a n a p o l i s    07.03.1987
   2   f i n a ł   
M ¦  R o m e   04.09.1987
4 finał
 EChI'90
   3   f i n a ł   
 ECh'90
   3   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   24.08.1991
13 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy   
	  G e n u a    28.02.1992
5 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 06.08.1992
20 kwalifikacje
M ¦  S t u t t g a r t   14.08.1993
13 kwalifikacje
8 finał
 ECh'94
18 kwalifikacje


     t r ó j s k o k    
zawody lokata
 EChI'90
   2   f i n a ł   
H M E   G e n u a    29.02.1992
   3   f i n a ł   
H M ¦    T o r o n t o   14.03.1993
5 finał
M ¦  S t u t t g a r t   08.1993
5 finał

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy
	  P a r i s  13.03.1994
7 finał
 ECh'94
8 finał

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  
  EChJ - EUROPEAN CHAMPIONSHIPS JUNIOR  

      
maik-richter
iaafdo góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak