S K O K      W      D A Lgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


BIGNAL-RAND
Mary Denise
                    
РЭНД Мэри

Lekkoatletka brytyjska    
   ur. 10.02.1940  
w    W e l l s, Somerset .   
jednokrotna Rekordzistka Świata
S K O K   W   D A L
Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1959, 1961, 1963-1965.
halowa 1966
  SKOK W DALMistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1958
halowa 1966
  SKOK WZWYŻ

Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

2001
  PIĘCIOBÓJ

Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1966
   100 H

Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1959
   80 H

Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

halowa 1997-98, 2001.
   60y H


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.76
-1.69
Tokyo
14 10 1964

P i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
5035
Tokyo
17 10 1964
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 11.7
1963
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
23.9
1967
S k o k   w z w y ż
wysokość miejsce data
1.72
Brussels
20 06 1964
1 0 0 m   p.płt.
czas miejsce data
13.4
Toronto
10 06 1965
8 0 m   p.płt.
czas miejsce data
10.8
Volgograd
 29 09 1963
T r ó j s k o k
odległość wiatr miejsce data
12.22
Street
18 06 1959

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1956
5.689
Wells
09 05 1956
1957
5.702
01 06 1957
1958
5.925
London
12 07 1958
1959
6.197
London
01 08 1959
1960
6.33
Rome
31 08 1960
1961
6.11
Oxford
10 06 1961
1962
6.29
Belgrad
14 09 1962
1963
6.44
London
05 08 1963
1964
6.76
-1.69
Tokyo
14 10 1964
1965
6.40
London
03 07 1965
1966
6.51 i
Dortmund
27 03 1966
1967
6.45
Los Angeles
09 07 1967

    p i ę c i o b ó j    
rok punktów miejsce data
1958
4466
Stockholm
21 08 1958
1959
4679
Wolverhampton
08 08 1959
1960
4641
Amsterdam
26 06 1960
1963
4726
London
24 08 1963
1964
  5035  
Tokyo
16-17 10 1964
1965
4785
Berlin
05 09 1965
1966
4711
Budapest
01 09 1966
    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1963
 24.1
Chiswick
09 06 1963
1967
23.9
    8 0 m    p. płt.    
rok wynik wiatr miejsce data
1959
11.0
Moscow
06 09 1959
1963
10.8
Volgograd
20 09 1963

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1957
1.65
Warszawa
06 09 1957
1958
1.67
Paris
14 09 1958
1959
1.676
Chiswick
09 05 1959
1964
1.72
Brussels
20 06 1964
    1 0 0 y    
rok wynik wiatr miejsce data
1963
10.8
Kingston
08 08 1963
1964
10.6
London
04 07 1964
1965
10.9
London
03 07 1965


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   2   f i n a l   
 OG'60
9 final
 ECh'62
   3   f i n a l   
   1   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
 ECh'66
11 finał

     p i ę c i o b ó j    
zawody lokata
 ECh'58
7 finał
   2   f i n a ł   
 ECh'66
4 finał
     8 0 m płtk.    
zawody lokata
4 finał
DNS
     s k o k    w z w y ż    
zawody lokata
5 finał
8 finał

     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata
1 kwalifikacje
 ECh'62
   3   f i n a ł   
   3   f i n a ł   

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  

      


elatleta.com
sporting-heroes.net
copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak