S K O K      W      D A Lg³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


KRÄMER-ROESEN
Brigitte

Lekkoatletka niemiecka (R.F.N)    
   ur. 18.01.1944  
( wzrost - 1,64 m ; waga ~ 51 kg )klub : LC Dortmund 1969-1970,
OSC Dortmund 1972.


Wicemistrzyni    F. R. G.

konkurencja miejsce rok
stadion LJ 3 1969
hala LJ 3 1969
hala LJ 2 1970
hala LJ 2 1972


R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
6.58 i
Grenoble
12 03 1972

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 11,6
Lüdenscheid
02 07 1972

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1970
6.35
Zürich
03 07 1970
1971
6.43
Dortmund
06 06 1971
1972
6.58 i
Grenoble
12 03 1972


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChI'71
7 fina³
 EChI'72
   1   f i n a ³   

  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

       Proszê o komentarz, ewentualne podanie b³êdów lub informacji o zawodniczce  ROESEN Brigitte
copyright © 2003-2040    Leszek, Micha³ i Aleksandra Albiniak