moja książka   
  
  
  
moja książka   
  
  
  
moja książka   
  


S K O K      W      D A Lgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          

    Wpisał do serwisu i zbierał statystykę
Michał Albiniak lat 8
   

ROSENDAHL-ECKER
Heidemarie „Heide”
                    
РОЗЕНДАЛЬ Хайде

Lekkoatletka R.F.N.    

   Ad Astram:      

Champions 98,52 % / 1
Europe 80th


by Leszek Albiniak   ur. 14.02.1947  
w    H ü c k e s w a g e n .   
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 64 kg )

jednokrotna Rekordzistka Świata
S K O K   W   D A L
czterokrotna Rekordzistka Świata
P I Ę C I O B Ó J
jednokrotna Rekordzistka Świata
4   x   100 mklub : TSV Radevormwald -1966,
TuS 04 Leverkusen 1967-1972.


Mistrzyni    R F N

1968-1972
halowa 1966-1972
  SKOK W DALMistrzyni    R F N

1966, 1968, 1970-1972.
  PIĘCIOBÓJ

Mistrzyni    R F N

1969
  100 H

Mistrzyni    R F N

halowa 1971
  60 H


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.84
0.0
Turin
03 09 1970

 P i ę c i o b ó j 
punktów miejsce data
5399
Stuttgart
13 09 1970
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 11.45
-0,4
München
23 07 1972
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 22.96
-0,60
München
03 09 1972
1 0 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
13.1
Zürich
03 07 1970

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1965
6.15
Augsburg
05 09 1965
1966
6.49
Dortmund
27 03 1966
1967
6.35
Solingen
20 07 1967
1968
6.62
Berlin
18 08 1968
1969
6.64
Leverkusen
08 06 1969
1970
6.84
0.0
Turin
03 09 1970
1971
6.72
München
04 09 1971
1972
6.78
0.6
München
31 08 1972

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1966
  4765  
Budapest
01 09 1966
1968
5129
London
03 08 1968
1969
5155
Leverkusen
27 09 1969
1970
5399
Stuttgart
13 09 1970
1971
  5299  
Helsinki
14 08 1971
1972
  4791  
München
02-03 09 1972

    b i e g    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1970
 11.4
Berlin
08 08 1970
1971
11.3
Stuttgart
09 07 1971
1972
 11.45
-0.4
München
23 07 1972
    b i e g    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1970
23.1
Stuttgart
13 09 1970
1971
23.4
München
05 09 1971
1972
 22.96
-0.60
München
03 09 1972
    1 0 0 m    p. płt.    
Wpisała wyniki biegów: 100m,200m,100H Aleksandra lat 7    
rok wynik miejsce data
1969
13.5
Leverkusen
08 06 1969
1970
13.1
Zürich
03 07 1970
1971
13.3
Stuttgart
11 07 1971
1972
13.3
Bonn
13 05 1972


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 OG'68
8 final
 EChI'70
   2   f i n a l   
 EChI'71
   1   f i n a l   
 ECh'71
   3   f i n a l   
 OG'72
   1   f i n a l   

     p i ę c i o b ó j    
zawody lokata
 ECh'66
   2   f i n a ł   
 ECh'71
   1   f i n a ł   
   2   f i n a ł   
     6 0 m    
zawody lokata
 EChI'71
5 finał
     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata
   1   f i n a ł   

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

      


ladgld.de
de.wikipedia.org


copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak