2 recenzje :   

   dla kolekcjonerˇw   

—    PIOTRA    MAúACHOWSKIEGO
- Mistrza Europy z Barcelony 2010 w rzucie dyskiem oraz Srebrnego Medalisty Igrzysk Olimpijskich z Pekinu 2008.

—    Vice Prezesa PZLA    Janusza    Rozuma


rzutyiskoki.pl: Dyskobolki i dyskobole, rzucaj▒cy dyskiem, Polacy i gwiazdy - Athletes Discus Throw rzucajacy.dy.htm
 
  
  
moja ksi▒┐ka   
  
  
  
moja ksi▒┐ka   
  
  
  
moja ksi▒┐ka   
  

A     B     C     D     F     G

    H     I     J     K     L    

M     N     O     P     R     S

    T     U     V     W     Y    

Z    
   Polski    English    Franšais    Castellano    Deutsch    Русский   


DYSKOBOLKI   I    DYSKOBOLE


  discus throw  
  shot put A - K  
  shot put L -Z  
  long jump A - K  
  long jump L - Z  

olimpijskie sukcesy


Mistrzostwa Žwiata tabela
  
z│oci medaliÂci Mistrzostw Europy
  
srebrni medaliÂci Mistrzostw Europy
   LEKKOATLECI:      
dyskobole
kulomioci
skoczkowie


A L E K N A    Virgilijus


A N D E R S O N    John


A N D E R S S O N    Harald


A N T O N O W A    Olena


B A R R I O S    Yarelis


B A U E R    Rudolf


B E G L Y A K O V A    Irina


B E R G H    Gunnar


B E R G M A N N    Mette


B E Y E R    Gisella  


B R U C H    Ricky


B U G Á R    Imre


C A R P E N T E R    Kenneth


C H E R N Y A V S K A Y A    Olga


C H R I S T O V A    Zvetanka


C O N S O L I N I    Adolfo


C O P E L A N D    Lillian


C O R D I A L E    Edera


C O S T I A N    Daniela


C R A C I U N E S C U    Floren■a  


D A N ╠ K    LudvÝk


D A N I ú O W A    Tamara


D A N N E B E R G    Rolf


D E   B R U I N    Erik


D E L Í S    Luis


D E N I Z    Leslie  


D I E T Z S C H    Franka


D O N O G A N    Istvan


D R O E S E    Margita


D U B R O W S Z C Z I K    Wladimir


D U G I N Y E T S    Igor


D U M B A D Z E    Nina


F A U M U I N A    Beatrice


F A Z E K A S    Rˇbert


F E J É R    Géza


F I K O T O V ┴    Olga


G A R R E T T    Robert


G O R B A C Z E W A    Natalia


G R A S U    Nicoleta


G R I G A L K A    Otto


H A R T I N G    Robert


H A U S M A N N    Kriemhild


H E L L M A N N    Martina


H I N Z M A N N    Gabriele


H O R V ┴ T H    Attíla


H O U S E R    Clarence


I N E S S    Simeon


I L L G E N    Karin


J A H L    Evelin


K A H M A    Pentti


K A N T E R    Gerd


K A P T I U C H    Wasilij


K E L E S ═ D O U    AnastasÝa


K I D Y K A S    Vaclavas


K O C H    Cees

 
K O L N O C H E N K O    Georgiy


K O N O P A C K A    Halina


K O N T S E K    Jolßn


K Í V ┴ G Ë    Zoltßn


K R U G E R    Frantz  


L E S S O V A Y A    Tatyana  


L O S C H    Hartmut


M A ú A C H O W S K I    Piotr  


M A N O L I U    Lia


M A R T ╔ N    Maritza


M A R T I N E Z    Juan  


M A U E R M A Y E R    Gisela


M E L N I K    Faina


M E N I S    Argentina


M E R T O V ┴    Štýpßnka


M I C H A L C Z E N K O    úarisa


M I L D E    Lothar


M I N    Chunfeng


M I T K O V A    Svetla


M O L L E N H A U E R    Paula


M Í L L E N B E C K    Michael


M O Y A    Roberto  


M U R A S Z O W A    Galina


M U R A V Y O V A    Lyudmila


M Ü L L E R    Doris


N I E S I N K    Anna


N I K L A N D E R    Elmer


N Y Q V I S T    Veikko


O B E R W E G E R    Giorgio


O E R T E R    Alfred


O S T E R M E Y E R    Micheline


O T T O    Anita


P A R T A N E N    Olavi


P E R K O V I C    Sandra nowe


P E T K O V A    Maria


P I í T K O W S K I    Edmund


P I S H C H A L N I K O V A    Darya


P O N O M A R Y O V A    Nina


P O S P ═ Š I L O V ┴    Výra


P O W E L L    John


P R E S S    Tamara


R A S H C H U P K I N    Viktor


R E I N S C H    Gabriele


R I E D E L    Lars


R O S E    Ralph


S A C H S E    Diana


S A D O V A    Natalya


S A M U E L S    Dani  


S A V I N K O V A    Galina


S C H M I D T    Wolfgang


S C H R Í D E R    Wilhelm


S C H U L T    Jürgen


S H E R I D A N    Martin


S H U M S K A Y A    Rimma


S I L H A V A    Zdenka


S I L V E S T E R    Jay  


S M I T H    Rutger


S O M M E R    Hilde


S P I E L B E R G    Christine


S T O E V A    Vasilka  


S T A L M A N    Ria


S Z ╔ C S ╔ N Y I    Jˇzsef


S Z E W C Z E N K O    Dmitriy


T A I P A L E    Armas


T A M M E R T    Aleksander  


T H O R I T H    Detlef


T O D O R O V    Todor


T O S I    Guiseppe


T R A F T O N    Stephanie  


T R U S E N Y O V    Vladimir


T U O K K O    Markku


U B A R T A S    Romas


V A L E N T    GÚjza


V Ë G G O L I    EkaterÝni


W A J S    Jadwiga


W A R N E M Ü N D E    Wolfgang


W A S H I N G T O N    Anthony


W E S T E R M A N N    Liesel


W I L K I N S    Mac


W I N T E R    Paul


W Y L U D D A    Ilke


Y A T C H E N K O    Irina


Z V E R E V A    Ellina

A     B     C     D     F     G

    H     I     J     K     L    

M     N     O     P     R     S

    T     U     V     W     Y    

Z    do gˇry


copyright © 2003-2030   Leszek Albiniak