R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
S A C H S E
- G A N S K Y
Diana


Dyskobolka D.D.R    

   ur. 14.12.1963   
w    B e r g e n .   
( wzrost - 1,84 m ; waga ~ 92 kg )


siedmiokrotnie przekroczyła odległość
72.00 m.

74.08 Karl-Marx-Stadt 20.06.1987
73.90 Praha 27.06.1987
73.32 Neubrandenburg 11.06.1987
73.26 Neubrandenburg 06.06.1986
73.24 Leipzig 29.05.1987
73.04 Potsdam 06.06.1987
72.94 Neubrandenburg 09.07.1988

klub : ASK Vorwärts Potsdam
Mistrzyni    D D R

1988
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
74.08
Karl-Marx-Stadt
20 06 1987    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1979
44.46
Berlin
25 07 1979
1980
51.36
Jena
16 07 1980
1981
59.00
Cottbus
25 06 1981
1982
60.80
Potsdam
10 06 1982
1983
61.88
Leipzig
27 07 1983
1984
66.36
Berlin
15 07 1984
1985
69.14
Potsdam
07 09 1985
1986
73.26
Neubrandenburg
06 06 1986
1987
74.08
Karl-Marx-Stadt
20 06 1987
1988
72.94
Neubrandenburg
09 07 1988
2002
44.24
Potsdam
19 08 2002

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1979
12.98
Potsdam
13 06 1979


zawody lokata
M E J    U t r e c h t    20-23.08.1981
   1   f i n a ł   
 ECh'86
   1   f i n a ł   
M Ś  R o m e   31.08.1987
   2   f i n a ł   
   2   f i n a ł   
       S A C H S E        D i a n a
  * Neubrandenburg 09.07.1988
do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak