P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
S A R A C E V I C
Zlatan


Kulomiot jugosłowiański    

   ur. 27.07.1956   
   ( wzrost - 1,96 m ; waga ~ 145 kg )

Mistrz    J u g o s ł a w i i

1981, 1989.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
21.11
Zagreb
16 06 1984rok wynik miejsce data
1979
19.60
Nitra
08 09 1979
1980
20.57 i
Budapest
01 02 1980
1981
20.14
Subotica
18 07 1981
1983
20.14
Beograd
22 07 1983
1984
21.11
Zagreb
16 06 1984
1985
19.38
Osijek
12 05 1985
1986
19.79
Beograd
27 06 1986
1987
20.15
Osijek
16 05 1987
1988
20.23
Celje
16 06 1988
1989
20.81
Osijek
08 07 1989
1990
19.64 i
Wien
21 02 1990
1991
19.42
Zagreb
25 05 1991


    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
 EChI'80
   1   f i n a ł   
 EChI'81
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a    B a r c e l o n a  31.07.1992
26 kwalifikacje
H M E       S t o c k h o l m       08.03.1996
23 kwalifikacje
      


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak