R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
S H U M S K A Y A
Rimma


Dyskobolka radziecka    

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
48.85
1952    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1945
40.51
1946
41.13
Moscow
1947
46.78
Moscow
22 09 1947
1949
43.82
Moscow
17 09 1949
1950
47.19
Moscow
06 08 1950
1951
47.77
1952
48.85
1953
47.83

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1946
12.75
Leningrad
25 08 1946
1949
12.86


zawody lokata
 ECh'50
   2   f i n a ł   
      do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak