P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
S T Ö C K
Gerhard


Kulomiot i oszczepnik niemiecki    
   ur. 28.07.1910   
   ( wzrost - 1,84 m ; waga ~ 91 kg )
   † 29.03.1985   

klub : SC Charlottenburg


Wicemistrz (2f)   N i e m i e c

1935-36, 1938.    KULAMistrz    N i e m i e c

1938    OSZCZEP

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
K u l a
odległość miejsce data
16.49
Greiswald
12 08 1939
O s z c z e p
odległość miejsce data
73.96
Helsinki
25 08 1935
D z i e s i ę c i o b ó j
odległość miejsce data
6647 pkt.
Berlin
04 08 1935    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1935
15.64
Paris
15 09 1935
1936
15.66
Berlin
02 08 1936
1937
15.50
Hamburg
06 05 1937
1938
16.05
Wittenberg
25 09 1938
1939
16.49
Greiswald
12 08 1939

    r z u t    o s z c z e p e m    
rok wynik miejsce data
1932
63.77
Schönlanke
11 09 1932
1933
68.70
Gdańsk
27 08 1933
1934
69.85
Berlin
01 07 1934
1935
73.96
Helsinki
25 08 1935
1936
73.37
Stockholm
19 08 1936
1938
71.00
Stockholm
28 08 1938
1939
69.30
Berlin
23 07 1939


    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
   3   f i n a ł   
 ECh'38
   2   f i n a ł   


    r z u t    o s z c z e p e m    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
 ECh'38
7 finał
      
heinz-wohlers.de

do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak