S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
S T R I N G F E L L O W
Savanté


Lekkoatleta amerykański    

   ur. 06.11.1978   
w    Jackson, MI .   
( wzrost - 1,9 m ; waga ~ 84 kg )

klub : Mississippi 2000-01,
Nike 2002-05.


Mistrz    U S A

2001-02
halowy 2000, 2004.
  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
8.52
0.7
Palo Alto, CA
21 06 2002
2 0 0 m
odległość wiatr miejsce data
20.66
1.9
Columbia, SC
11 05 2001    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1998
 24-¼
1999
 8.12
2
Boise, ID
03 06 1999
2000
8.30
2
Walnut, CA
16 04 2000
2001
8.38
0.6
Orlando, FL
22 07 2001
2002
8.52
0.7
Palo Alto, CA
21 06 2002
2003
8.46
1
Oxford, OH
12 04 2003
2004
8.41
Fayetteville, AR
13 02 2004
2005
8.02
0.3
Santo Domingo
14 05 2005

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
 40-2

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
2001
 10.61
Columbia, SC
12 05 2001

    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1999
21.55 i
2001
20.66
1.9
Columbia, SC
11 05 2001
2004
21.30
1.6
Tampa, FL
03 04 2004

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1999
2.15 i
2000
 7-0.25
Springfield, IL
15 01 2000
2001
2.14
 01 01 2001

    6 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1999
6.89 i

   s z t a f e t a    4 x 1 0 0 m    
rok wynik miejsce data
 2001
40.01

   s z t a f e t a    4 x 4 0 0 m    
rok wynik miejsce data
 1999
3:05.14


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
Pan American Games   W i n n i p e g   25.07.1999
8 finał
M Ś  S e v i l l a  28.08.1999
39 kwalifikacje
O l i m p i a d a  S y d n e y  25.09.2000
22 kwalifikacje
M Ś  E d m o n t o n  11.08.2001
   2   f i n a ł   
M Ś  P a r i s  27.08.2003
20 kwalifikacje
H M Ś   B u d a p e s t   06.03.2004
   1   f i n a ł   
       S T R I N G F E L L O W    S a v a n t e
	  Eric Feferberg/Staff AFP 06.03.2004
iaaf
usatf.org
gettyimages
trackandfieldphoto
  * Sydney 28.09.2000
  * Edmonton 11.08.2001
  * Palo Alto 21.06.2002
  * Fayetteville 15.02.2003
  * Fayetteville 13.02.2004
  * Budapest 06.03.2004


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak