S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ĥwiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
SZALMA László

Lekkoatleta wêgierski    
   ur. 21.10.1957   
w    N a g y m a r o s .   
( wzrost - 1,90 m ; waga ~ 80 kg )

klub : Vasas SC 1976,
Kun Béla SE 1977,
TFSE 1978-1981,
Vasas 1981-1990.Mistrz    W ê g i e r

1978, 1980-1983, 1985, 1988.
halowy 1977-1984, 1986-1990.
  SKOK W DAL
Mistrz    W ê g i e r

halowy 1989-1990
   4 x 180m


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odleg³oĥĉ wiatr miejsce data
8.30
1.8
Budapest
07 07 1985

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1976
7.81
Budapest
21 08 1976
1977
7.97
Budapest
19 06 1977
1978
8.00 i
Budapest
21 01 1978
1979
7.82 i
Budapest
01 02 1979
1980
8.13
-1.03
Moskva
28 07 1980
1981
8.12
Budapest
31 05 1981
1982
8.20
1.9
Debrecen
12 06 1982
1983
8.24
1.6
Budapest
29 07 1983
1984
8.27
-0.6
Köln
26 08 1984
1985
8.30
1.8
Budapest
07 07 1985
1986
8.24 i
Madrid
22 02 1986
1987
8.16 i
Budapest
15 02 1987
1988
8.03 i
Budapest
05 03 1988
1989
8.10 i
Budapest
05 03 1989
1990
7.89
1.5
18 06 1990
1991
8.00
0.8
Budapest
11 09 1991
1992
7.91
1.3
20 06 1992

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChJ'75
11 fina³
 EChI'76
10 fina³
 EChI'77
   3   f i n a ³   
 EChI'78
   1   f i n a ³   
 ECh'78
16 kwalifikacje
 EChI'80
10 fina³

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o s k w a    28.07.1980
4 fina³
 EChI'81
4 fina³
 EChI'82
5 fina³
 ECh'82
11 fina³
 EChI'83
   1   f i n a l   

	 
	 Mistrzostwa Ĥwiata  
	 H e l s i n k i  09.08.1983
	 
	 -------------------------------------
	 
	 W finale 8.12
4 fina³

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o s    A n g e l e s  06.08.1984
                       
 EChI'85
   2   f i n a ³   

	  
	  European Indoor Championships  
	  M a d r y t    22.02.1986
   2   f i n a ³   
 EChI'87
4 fina³

	  
	  Halowe Mistrzostwa Ĥwiata
	  I n d i a n a p o l i s    06.03.1987
6 fina³
 EChI'88
   2   f i n a ³   
 OG'88
6 fina³
 EChI'89
4 fina³

	  
	  Halowe Mistrzostwa Ĥwiata   
	  B u d a p e s z t    05.03.1989
4 fina³
 EChI'90
15 fina³

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a   05.08.1992
34 kwalifikacje


      
jgytf.u-szeged.hu

do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak