szczelkanowa.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
SHCHELKANOVA
Tatyana
ЩЕЛКАНОВА ТатьянаLekkoatletka radziecka    
   ur. 18.04.1937   
   czterokrotna Rekordzistka Świata
S K O K   W   D A L


Mistrzyni    C C C P

1961-66
halowa 1965-66
  SKOK W DAL
Mistrzyni    C C C P

1963
  PIĘCIOBÓJ
Mistrzyni    C C C P

halowa 1966
  60 mR E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.73
Dortmund
27 03 1966
P i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
4916
Dnepropetrovsk
14 08 1966
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.6
Tblisi
04 10 1961
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
24.2
Tblisi
09 10 1961
4 0 0 m
czas wiatr miejsce data
55.0
Moscow
07 08 1965
6 0 m
czas miejsce data
7.1
Leningrad
01 03 1962
8 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
10.8
Leningrad
31 03 1963

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1960
6.11
Kharkov
26 07 1960
1961
6.48
Moscow
16 07 1961
1962
6.62
Brussels
06 10 1962
1963
6.60
Kurayoshi
19 10 1963
1964
6.70
Moscow
04 07 1964
1965
6.71
Kiev
01 08 1965
1966
6.73
Dortmund
27 03 1966
6.73
Dnepropetrovsk
14 08 1966

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1960
4386
1961
4710
Tbilisi
09 10 1961
1963
4863
Moscow
15 08 1963
1965
4802
Budapest
28 08 1965
1966
4916
Dnepropetrovsk
14 08 1966


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'62
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  T o k i o    14.10.1964
   3   f i n a ł   


   1  
   2  
       
 S H C H E L K A N O V A    T a t y a n a
peoples.rudo góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak