R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
S H E V C H E N K O
Dmitriy

ШЕВЧЕНКО Д.


Dyskobol radziecki
dalej rosyjski
   ur. 13.05.1968   
w    T a g a n r o g .  
( wzrost - 2,00 m, 6'7";
waga ~ 130 kg, 287 lbs )klub : Dinamo Kransodar 2003.

Mistrz    C C C P

1991

Mistrz    R o s j i

1992-93,
1999-2001, 2003.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległo¶ć miejsce data
70.54
Krasnodar
07 05 2002
K u l a
odległo¶ć miejsce data
18.15
Krasnodar
04 05 1992rok wynik miejsce data
1986
57.30
1987
60.34
Minsk
26 06 1987
1988
59.68
06 04 1988
1989
59.38
13 05 1989
1990
64.10
Bryansk
16 06 1990
1991
63.70
Tokyo
26 08 1991
1992
67.30
Sochi
29 05 1992
1993
66.90
Stuttgart
17 08 1993
1994
64.24
Köln
21 08 1994
1995
66.74
Moskva
05 06 1995
1995
DQ
Köln
18 08 1995
1998
65.14
Sankt-Peterburg
28 06 1998
1999
65.68
Tula
01 08 1999
2000
66.66
Moskva
27 08 2000
2001
67.57
Edmonton
08 08 2001
2002
70.54
Krasnodar
07 05 2002
2003
65.39
Firenze
22 06 2003
2005
63.62
Kazan
25 06 2005
2006
64.75
Tula
16 07 2006
2007
60.68
Tula
03 08 2007


zawody lokata
M ¦  T o k y o   27.08.1991
7 finał
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 05.08.1992
8 finał
M ¦  S t u t t g a r t   17.08.1993
   2   f i n a ł   
 ECh'94
   2   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 11.08.1995
8 finał
M ¦  S e v i l l a  22.08.1999
19 kwalifikacje
O l i m p i a d a  S y d n e y  25.09.2000
11 finał
M ¦  E d m o n t o n  08.08.2001
4 finał
M E  M o n a c h i u m   11.08.2002
6 finał
M ¦  P a r i s  26.08.2003
10 finał
O l i m p i a d a  A t e n y  21.08.2004
37 kwalifikacje
M E  G ö t e b o r g   12.08.2006
NM
       S Z E W C Z E N K O   D m i t r i y
trackandfield
lequipe
athens2004.com
field
  * Sydney 25.09.2000
  * Edmonton 08.08.2001
  * Munich 11.08.2002
  * Paris 26.08.2003
  * Athens 23.08.2004


do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak