tarasenko.lj.htmS K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
TARASENKO Stanislav
ТАРАСЕНКО
СтаниславLekkoatleta radziecki
dalej rosyjski
   ur.27.07.1966   

w    Z h u k o v a .   
( wzrost - 1,88 m ; waga ~ 82 kg )
 LJ    (1) skok 8.40-8.49
(1) skok 8.30-8.39


klub : П. Тгн. 1993, 1997.


Mistrz    R o s j i

1992-1993
halowy 1993
  SKOK W DALR E K O R D    ¯ Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
8.43
Moskva
26 01 1994

rok wynik wiatr miejsce data
1989
7.96
Rostov Na Donu
03 06 1989
1990
7.94
0.5
Bryansk
18 06 1990
1991
8.01
-0.1
Bryansk
26 07 1991
1992
8.08
Cork City
03 07 1992
1993
8.24
1.0
Tours
30 08 1993
1994
8.43
Moskva
26 01 1994
1995
8.32
1.3
Moskva
16 06 1995
1997
8.09
1.2
Moskva
08 06 1997
1998
8.13
0.9
Linz
05 07 1998

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  T o r o n t o   13.03.1993
	  -------------------------------
	  
	  Skoki eliminacyjne:
	  x 7,58 7,62
16 kwalifikacje

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  S t u t t g a r t   20.08.1993
   2   f i n a ³   
5 fina³
 ECh'94
6 fina³

	 
	 Mistrzostwa ¦wiata  
	 G ö t e b o r g  11.08.1995
35 kwalifikacje

	  
	  Mistrzostwa Europy  
	  B u d a p e s t   18.08.1998
	  godz.18.00
	  --------------------------------
	  
	  Skoki eliminacyjne:
	  7.76	7.52	7.42
	  
	  9 miejsce w grupie B.
14 kwalifikacje


      

iaaf.org


Alfred Oerter   
Nina Ponomariewa   
TWOJA reklama   
Lia Manoliu   
Mac Wilkins   
Jürgen Schult   
Virgilijus Alekna   

do góry


copyright © 2003-2051   Leszek Albiniak