S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
T I E D T K E
- G R E E N E
Susen

ТИДТКЕ С.


Lekkoatletka D.D.R.
dalej niemiecka
   ur. 23.01.1969   
w    B e r l i n i e .   
( wzrost - 1,75 m ; waga ~ 56 kg )
LJ    (1) skok 7.00
(2) skoki 6.90-6.99 Peter Larsson: 26.07.2005r.
klub : SC Dynamo Berlin 1987-89,
SC Charlottenburg 1991-92,
Berliner SC 1993,
LAC Quelle Fürth/München 60 1995,
LG Hof 1997,
LAC Erdgas Chemnitz 1998-2002,
LG Eintracht Frankfurt 2004.


Mistrzyni    N i e m i e c

1993, 1997.

  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.00
Seoul
18 08 1991    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1987
6.44
Dresden
13 06 1987
1988
6.08
Leipzig
07 07 1988
1989
6.53
Berlin
15 06 1989
1990
6.58
Oristano
22 09 1990
1991
7.00
Seoul
18 08 1991
1992
6.74
0.3
Barcelona
06 08 1992
1993
6.85
Berlin
08 06 1993
1994
6.65
Stockholm
08 03 1994
1995
6.90
Barcelona
12 03 1995
1995
DQ
dwuletnia dyskwalifikacja za doping,
	  „ Berliner-Zeitung ”  11.04.1995
1997
6.86
1.5
Frankfurt-am-Main
28 06 1997
1998
6.91
0.8
Athína
17 06 1998
1999
6.78
0.6
Bad Langensalza
12 06 1999
2000
6.78
2.0
Wesel
12 06 2000
2002
6.66
0.8
Wesel
20 05 2002
2004
6.60
1.9
Wesel
31 05 2004


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M E J   B i r m i n g h a m   06-09.08.1987
   3   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   25.08.1991
5 finał

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy   
	  G e n u a    28.02.1992
13 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 07.08.1992
8 finał
H M ¦    T o r o n t o   12.03.1993
   2   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   15.08.1993
9 finał
H M ¦  Barcelona 12.03.1995
   3   f i n a ł   
M ¦  A t h í n a  09.08.1997
6 finał
M E  B u d a p e s t   22.08.1998
8 finał
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
7 finał
 
	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  29.09.2000
5 finał
      
iaaf
gettyimages
  * Athens 09.08.1997
  * Budapest 22.08.1998
  * Sevilla 23.08.1999
  * Sydney 29.09.2000


do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak