R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
T O D O R O V
Todor


Dyskobol bułgarski    
   ur. 30.01.1935   
   ( wzrost - 1,92 m ; waga ~ 102 kg )
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
K u l a
odległość miejsce data
17.63
Sofia
03 05 1958    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1957
54.02
Sofia
12 05 1957
1958
54.12
1959
54.61
Bucharest
21 09 1959
1964
56.47
Sofia
29 08 1964
1970
57.18
Sofia
24 05 1970

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1957
17.22
Sofia
26 05 1957
1958
17.63
Sofia
03 05 1958


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
 ECh'58
   2   f i n a ł   

	   
	   Igrzyska Olimpijskie    
	   R z y m       07.09.1960
20 finał
 ECh'62
10 finał

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
 ECh'58
10 finałstronę wykonała z pomocą    O l a    lat 4      do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak