P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
T Y S H K Y E V I C H
Tamara

ТЫШКЕВИЧ
Андреевна Тамара


Kulomiotka radziecka    
   ur. 31.03.1931      
   † 27.12.1997   
zasłużony mistrz sportu 1972

              


klub : ДСО Зенит Ленинград


Mistrzyni    C C C P

1956-57    KULA

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
K u l a
odległość miejsce data
16.59
Melbourne
30 11 1956
D y s k
odległość miejsce data
45.36
1952    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1951
14.00
Odessa
11 10 1951
1952
14.94
Kiev
11 07 1952
1953
15.38
1954
15.73
1955
16.24
Dushanbe
08 11 1955
1956
16.59
Melbourne
30 11 1956
1957
16.50
Kharkov
07 09 1957
1958
15.93
Nalchik
21 04 1958
1959
15.79
Nalchik
03 05 1959
1960
16.26
Moscow
30 07 1960
1961
15.81
Kiev
29 05 1961

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1952
45.36


zawody lokata
4 finał
 ECh'54
   3   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
 ECh'58
   2   f i n a ł   

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  

      
peoplescopyright © 2003-2030   Leszek Albiniak