R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
V A L E N T
Géjza


Dyskobol czechosłowacki-czeski    

   ur. 03.10.1953   
   ( wzrost - 1,96 m ; waga ~ 120 kg )
(2) rzuty 69.00-71.00
(10) rzutów 67.00-68.99
Peter Larsson: 09.01.2005r.

Złoty medalista Mistrzostw Świeta Weteranów
Gateshead 1999 oraz Mistrzostw Europy Weteranów
Malmö 1996 w dysku


kluby : RH Praha 1980.
Čejkovice 2000-2001,
OSTR 2002-04.

Mistrz    C z e c h o s ł o w a c j i


1987, 1989.R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
69.70
Nitra
26 08 1984    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1980
58.64
1981
65.42
Rovereto
13 09 1981
1982
67.56
Gateshead
13 06 1982
1983
67.26
München
26 07 1983
1984
69.70
Nitra
26 08 1984
1985
68.40
San Jose, CA
25 05 1985
1986
65.58
Opava
05 08 1986
1987
65.72
Trinec
16 08 1987
1988
66.42
Nitra
28 08 1988
1989
64.92
Est Berlin
05 07 1989
1990
63.00
Ostrava
20 09 1990
1991
63.18
Nitra
10 08 1991
1994
52.94
Athenai
1996
52.18
Malmö
1999
53.18
Gateshead
2000
53.23
Čejkovice
26 08 2000
2001
52.14
Jablonec
01 07 2001
2002
52.55
Potsdam
16 08 2002
2003
52.32
UH
21 06 2003
2004
49.36
Opava
26 09 2004
54.84 ( 1,5 kg )
Arhus
24 07 2004

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
2001
12.13
Olomouc
02 06 2001
2002
12.36
Hodonín
01 06 2002


zawody lokata
 ECh'82
6 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    H e l s i n k i  14.08.1983
   3   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o s    A n g e l e s  10.08.1984
                       
 ECh'86
5 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    R o m e   04.09.1987
9 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S e o u l   01.10.1988
6 finał
 ECh'90
9 finał
       V A L E N T     G é j z a
do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak