moja książka   
  
  
  
moja książka   
  
  
  
moja książka   
  
S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
SCHMALFELD
- VOIGT
Angela
                    
ФОЙГТ Ангела

Lekkoatletka niemiecka D.D.R.    


   Ad Astram:      

Champions 197,34 % / 2
Europe 20th
Average 98,67 %

by Leszek Albiniak   ur. 18.05.1951   
w    W e f e r l i n g e n .   
( wzrost - 1,71 m ; waga ~ 64 kg )

jednokrotna Rekordzistka Świata
na stadionie i w hali

S K O K   W   D A L

klub : SC Magdeburg 1972-1982


Mistrzyni    D D R

1973, 1975-1976, 1978-1979.
halowa 1973-1974, 1976, 1982.
  SKOK W DALMistrzyni    D D R

halowa 1973
  PIĘCIOBÓJ


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.92
1.6
Dresden
09 05 1976

 P i ę c i o b ó j 
punktów miejsce data
4647
Sofia
12 08 1973
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 23.6
Sofia
12 08 1973
1 0 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
13.2
Potsdam
14 07 1973

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1971
5.73
Magdeburg
05 06 1971
1973
6.76
Dresden
21 07 1973
1974
6.77
East Berlin
24 08 1974
1975
6.61
Erfurt
23 08 1975
1976
6.92
1.6
Dresden
09 05 1976
1978
6.79
Prague
30 08 1978
1979
6.77
Potsdam
29 07 1979
1980
6.72
Berlin
09 07 1980

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1973
13.48
Bonn
22 09 1973

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1973
1.64
Erfurt
16 06 1973


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChI'74
   2   f i n a ł   
 ECh'74
4 finał
 EChI'76
4 finał
 OG'76
   1   f i n a 1   
 ECh'78
   2   f i n a ł   

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

      


ladgld.de
de.wikipedia.orgcopyright © 2003-2040    Leszek Albiniak