wajs.dy.htmR Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          

        W A J S
- G R Ę T K I E W I C Z
- M A R C I N K I E W I C Z
Jadwiga

Вайс Ядвига


Dyskobolka polska    


   ur. 30.01.1912   
w    P a b i a n i c a c h .   
   † 01.02.1990   
P a b i a n i c e

Ośmiokrotna Rekordzistka Świata
   D Y S K

kluby : Sokoł Pabianice 1926-1936,
Boruta Zgierz 1937-1939,
DKS Łódź 1945-1948,
ŁKS Włókniarz Łódź 1949-1958.Mistrzyni    P o l s k i

1932-37, 1945-48.    DYSK
Mistrzyni    P o l s k i

1934-37, 1945, 1947.    KULA

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
46.22
Aleksandrów
29 06 1936
46.22
Berlin
04 08 1936
K u l a
odległość miejsce data
12.24
Poznań
16 06 1938
S k o k   w z w y ż
odległość miejsce data
1.515 i
Przemyśl
22 02 1936
S k o k   w   d a l   z   m i e j s c a
odległość miejsce data
2.39    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1932
42.43
Łódź
19 06 1932
1933
44.60
Białystok
30 07 1933
1934
44.19
Bruksela
15 08 1934
1935
42.02
Drezno
25 08 1935
1936
46.22
Aleksandrów
29 06 1936
46.22
Berlin
04 08 1936
1937
43.00
Kraków
18 09 1937
1938
40.65
Łódź
26 06 1938
1945
35.60
Łódź
05 08 1945
1946
41.15
Warszawa
11 08 1946 Henryk Gąszczak - 12.08.1946
1947
39.76
Katowice
06 07 1947
1948
40.10
Łódź
20 06 1948
1949
38.39
Kraków
19 06 1949
1952
35.30
1956
39.68
1957
38.88
1958
39.07
1959
36.66
1961
37.31
Tomaszów
21 05 1961

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1934
12.09
Poznań
19 08 1934
1935
11.85
Kraków
13 07 1935
1936
12.12
Łódź
04 07 1936
1937
12.18
Łódź
03 10 1937
1938
12.24 Henryk Gąszczak - 12.26
Poznań
16 06 1938
1945
10.67
Łódź
25 08 1945
1946
11.65
Oslo
22 08 1946
1947
11.25
Katowice
26 07 1947
1948
11.11
Praga
22 06 1948
1949
10.09
Zielona Góra
12 06 1949
1959
10.85


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
O l i m p i a d a   L o s   A n g e l e s 02.08.1932
   3    f i n a ł   
O l i m p i a d a   B e r l i n    04.08.1936
   2    f i n a ł   
 ECh'46
   3    f i n a ł   
O l i m p i a d a   L o n d y n   30.07.1948
4 finał


    p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
 ECh'46
4 finał
       W A J S   J a d w i g a
olimpijski.pl
olympics.konsys.pl
pabianice.pttk.pl
em.pwn.pl


do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak