S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
WILLIAMS
Shana Lee

УИЛЬЯМС Ш.
Lekkoatletka amerykańska    
   ur. 07.04.1972   
w    B r i d g e t o n .   
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 58 kg )
(1) skok 7.00-7.09
(2) skoki 6.90-6.99 Peter Larsson: 11.04.2005r.
klub : Nike 1996, 2000-04;
Unat-NJ 1999.


Mistrzyni    U S A

halowa 1996, 1999.
  SKOK W DAL


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.01
1.1
Atlanta, GA
21 06 1996
S i e d m i o b ó j
punktów miejsce data
5640
1993    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1989
18-10
1990
20-3 i
1991
19-10 ½
1992
6.28
1993
6.63
Villanova
02 05 1993
1994
6.31
1995
6.57
Dedham
03 06 1995
1996
7.01
1.1
Atlanta, GA
21 06 1996
1997
6.64
1.6
Philadelphia, PA
26 04 1997
1998
6.97
Philadelphia, PA
25 04 1998
1999
6.82
Maebashi
06 03 1999
2000
6.80
1.4
Sacramento, CA
16 07 2000
2001
6.48
1.8
Eugene, OR
21 06 2001
2004
6.30
Richmond, VA
20 03 2004

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1991
4.110

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1992
5-10 ½ i
1993
5-10 ¾

    s z t a f e t a    p ł o t k a r s k a    
rok wynik miejsce data
1991 
	Theresa Hill, Sonda Brangman, 
	Natasha Reynolds, Shana Williams.
30.2 i


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
H M Ś  Barcelona 11.03.1995
14 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a, GA  01.08.1996
 NM
H M Ś  P a r i s  09.03.1997
12 finał
H M Ś   M a e b a s h i  06.03.1999
   2   f i n a ł   
M Ś  S e v i l l a  23.08.1999
12 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  27.09.2000
20 kwalifikacje       W I L L I A M S   S h a n a
	  Mike Powell Staff New Orleans, LA 01.06.1992
usatf.org
iaaf.org
  * Atlanta 01.08.1996
  * Paris 09.03.1997
  * Atlanta 28.02.1998
  * Eugene 31.05.1998
  * Maebashi 06.03.1999
  * Sevilla 23.08.1999
  * Rio de Janeiro 14.05.2000
  * Sydney 29.09.2000


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak