S K O K      W      D A Lgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


WILLIAMS-CORLETT
Yvette Winifred
                    

Lekkoatletka nowozelandzka    
   ur. 25.4.1929  
w    D u n e d i n .   
jednokrotna Rekordzistka Świata
S K O K   W   D A Lklub : Otago 1947-1953,
Auckland 1953-1954.


Mistrzyni    N o w e j    Z e l a n d i i

1947-1953.
  SKOK W DALMistrzyni    N o w e j    Z e l a n d i i

1950-1953
  RZUT DYSKIEMMistrzyni    N o w e j    Z e l a n d i i

1946-1953
  PCHNIĘCIE KULĄMistrzyni    N o w e j    Z e l a n d i i

1949
  RZUT OSZCZEPEMMistrzyni    N o w e j    Z e l a n d i i

1953
   80 H


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.28
Gisborne
20 02 1954

P i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
4219
Dunedin
03 1952
D y s k
odległość miejsce data
47.85
Gisborne
20 02 1954
K u l a
odległość miejsce data
13.95
Vancouver
31 07 1954

    s k o k    w    d a l    
    Wpisał do serwisu Michał Albiniak lat 8    
rok wynik wiatr miejsce data
1949
5.77
Napier
31 12 1949
1950
5.91
Auckland
11 02 1950
1951
6.13
Melbourne
21 01 1951
1952
6.24
Helsinki
23 07 1952
1953
5.913
18 04 1953
1954
6.28
Gisborne
20 02 1954

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1953
46.94
31 12 1953
1954
47.85
Gisborne
20 02 1954
    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1952
13.35
Helsinki
26 07 1952
1953
13.53
1954
13.95
Vancouver
31 07 1954
    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1951
25.0
Napier
23 03 1951


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
 OG'52
   1   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
    Wpisała do serwisu
Aleksandra Albiniak lat 7    

     r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
10 finał
   1   f i n a ł   
     p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
6 finał
   1   f i n a ł   
     r z u t    o s z c z e p e m    
zawody lokata

	   
	   ComWealth     
	   A u c k l a n d        11.02.1950
   2   f i n a ł   
     8 0 m płtk.    
zawody lokata
6 finał
      


nzhistory.net.nz
copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak