S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
XÁNTHOU Níki
КСАНТУ Н.


Lekkoatletka grecka    
   ur. 11.10.1973   
na    R h o d o s .   
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 62 kg )
LJ    (2) skoki 7.00-7.09
(11) skoków 6.90-6.99
Peter Larsson 15.11.2006r.

7.12 A m +5.8 Sestriere 29.07.1995

klub : Gas Igia Rodou 1997,
Meeting Melitzona 1997,
Olympiakos SFP 2002


Mistrzyni    G r e c j i

1992, 1995, 1997, 1999, 2003.
halowa 1998-1999, 2001-2002.
  SKOK W DAL
R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
7.03
0.6
Bellinzona
18 08 1997    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1994
6.74
Ioannina
17 07 1994
1995
6.94
1.7
Pátra
23 07 1995
1996
7.01
2.0
Hánia
08 06 1996
1997
7.03
 0.6
Bellinzona
18 08 1997
1998
6.83
Thessaloníki
27 07 1998
1999
6.98
0.9
Kalámai
22 05 1999
2001
6.80
Kós
20 05 2001
2002
6.85
Pátra
14 07 2002
2003
6.76
Réthymno
06 07 2003
2004
6.54
Athína
28 02 2004


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 WChJ'92
8 fina³
 ECh'94
10 fina³

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  B a r c e l o n a    12.03.1995
9 fina³

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  G ö t e b o r g  05.08.1995
15 kwalifikacje

		
		Halowe Mistrzostwa Europy   
		S z t o k h o l m  10.03.1996
12 fina³

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a, GA  02.08.1996
4 fina³

	 
	 Halowe Mistrzostwa ¦wiata  
	 P a r i s  09.03.1997
5 fina³

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  A t h í n a   09.08.1997
   2   f i n a ³   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy    
	  W a l e n c j a    01.03.1998
5 fina³

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  M a e b a s h i  06.03.1999
4 fina³

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  S e v i l l a  21.08.1999
26 kwalifikacje
8 fina³

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  27.09.2000
17 kwalifikacje

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  E d m o n t o n  07.08.2001
6 fina³

	 
	 Halowe Mistrzostwa Europy   
	 W i e d e ñ   03.03.2002
   1   f i n a ³   

	  
	  Mistrzostwa Europy  
	  M o n a c h i u m   06.08.2002
18 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  B i r m i n g h a m   16.03.2003
5 fina³

	  
	  Mistrzostwa ¦wiata  
	  P a r y ¿   28.08.2003
17 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa ¦wiata   
	  B u d a p e s z t   06.03.2004
18 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  25.08.2004
32 kwalifikacje
       
	  
	  X Á N T H O U  N í k i
	  autor opracowa³ zdjêcie
	  wykonane przez  Ian Walton
	  — Wiedeñ 03.03.2002
iaaf
gettyimages.com
  * Stockholm 10.03.1996
  * Atlanta 02.08.1996
  * Lievin 16.02.1997
  * Paris 09.03.1997
  * Athens 09.08.1997
  * Valencia 01.03.1998
  * Maebashi 06.03.1999
  * Ghent 27.02.2000
  * Sydney 29.09.2000
  * Edmonton 07.08.2001
  * Vienna 03.03.2002
  * Birmingham 16.03.2003
  * Athens 27.08.2004
do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak