R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
Y A T C H E N K O
Irina

ЯТЧЕНКО Ирина


Dyskobolka radziecka
dalej białoruska


   Ad Astram:      

Champions 463.37 % / 5
Olympic 2nd
Average 92.67 %

   ur. 31.10.1965   
w    G o m e l .  
( wzrost - 1,85 m ; waga ~ 94 kg )klub : ТР Минск 1990,
ТР Гродно 1992.Mistrzyni    B i a ł o r u s i

1997, 2003-04.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
  69.14
Stayki
31 07 2004rok wynik miejsce data
1982
50.72
1983
57.04
Leselidze
28 04 1983
1984
59.54
Staiki
27 04 1984
1985
60.58
Minsk
04 09 1985
1986
57.58
Lvov
09 08 1986
1987
63.00
Moskva
22 08 1987
1988
67.44
Leningrad
12 06 1988
1989
62.38
Gorkiy
22 07 1989
1990
67.60
Kyiv
07 07 1990
1991
64.92
Tokyo
31 08 1991
1992
68.94
Nice
15 07 1992
1993
58.74
Gomel
24 07 1993
1995
66.14
Staiki
19 05 1995
1996
65.80
Staiki
13 07 1996
1997
68.32
Gomel
03 07 1997
1998
64.00
Khania
27 05 1998
1999
66.18
Lahti
05 06 1999
2000
65.42
Nice
08 07 2000
2001
66.65
Minsk
13 07 2001
2002
64.23
Athína
10 06 2002
2003
67.32
Paris
25 08 2003
2004
69.14
Stayki
31 07 2004
2005
60.25
Minsk
25 06 2005
2006
61.71
Brest
29 04 2006
2007
64.87
Stayki
28 07 2007
2008
67.89
Minsk (Staiki)
29 06 2008
2009
62.66
Minsk
29 05 2009


zawody lokata
 ECh'90
5 finał
M ¦  T o k y o   31.08.1991
7 finał
7 finał
M ¦  G ö t e b o r g 12.08.1995
9 finał
12 finał
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
5 finał
M E  B u d a p e s t   21.08.1998
8 finał
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
9 finał
   3   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  11.08.2001
9 finał
M ¦  P a r i s  25.08.2003
   1   f i n a ł   
   3   f i n a ł   
M E  G ö t e b o r g   10.08.2006
10 finał

	  
    Mistrzostwa ¦wiata
    O s a k a  29.08.2007
10 finał
11 finał
NM kwalifikacje
       Y A T C H E N K O   I r i n a
throwing.narod.ru
iaaf
eliteltd.hu
news.bbc
l-equipe
coachkrall
  * Atlanta 29.07.1996
  * Athens 07.08.1997
  * Bratislava 09.06.1998
  * Budapest 21.08.1998
  * Thessaloniki 23.06.1999
  * Sevilla 23.08.1999
  * Sydney 27.09.2000
  * Edmonton 11.08.2001
  * Paris 25.08.2003
  * Athens 21.08.2004
  * Goteborg 10.08.2006
  * Osaka 29.08.2007
  * Beijing 18.08.2008do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak