S K O K      W      D A Lgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


PRODANOVA
-YORGOVA
Diana Christova
Проданова - Йоргова
Диана Христова

Lekkoatletka bułgarska    
   ur. 09.12.1942  
w    L o v e c h .   
( wzrost - 1,67 m ; waga ~ 52 kg )klub : Karpachev,
Akademik Sofia,
Levski-Spartak Club Sofia.R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.77
-0,5
München
31 08 1972

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 11.8
1972

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1962
6.16
Moscow
01 07 1962
1964
6.29
Ljubljana
03 08 1964
1965
6.30
Neon Faliron
11 09 1965
1966
6.47
Sofia
26 06 1966
1967
6.30
Sofia
04 06 1967
1969
6.38
Sofia
17 07 1969
1972
6.77
-0,5
München
31 08 1972


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'62
7 finał
6 finał
 ECh'66
   2   f i n a l   
 ECh'69
4 finał
 ECh'71
10 finał
 EChI'72
7 finał
 OG'72
   2   f i n a l   
 EChI'73
   1   f i n a l   
     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata
7 kwalifikacje

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

       Proszę o komentarz, ewentualne podanie błędów lub informacji
o zawodniczce
  YORGOVA Diana

copyright © 2003-2040    Leszek, Michał i Aleksandra Albiniak