P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
D A N I L C Z Y K
— Z A B A W S K A
Krystyna

ДАНИЛЬЧИК
- ЗАБАВСКА К.


Kulomiotka polska    

   ur. 14.01.1968   
w    D ± b r o w i e    B i a ł o s t o c k i e j .   
( wzrost - 1,83 m ; waga ~ 92 kg )

*     *     *
klub : Hańcza Suwałki (1986-1988),
Jagiellonia Białystok (1989-1994)
i Podlasie Białystok (1995-2007).


Mistrzyni    P o l s k i

1991-1994, 1996-2004, 2006-2007.

halowa    1990-1994, 1996-2000, 2003-2006.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
19.42
Lyon
08 07 1992    p c h n i ę c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
1986
12.20
1987
14.87
1988
15.70
1989
16.22
27 08 1989
1990
18.31
Stargard
02 06 1990
1991
19.03
Grudzi±dz
18 06 1991
1992
19.42
Lyon
08 07 1992
1993
18.31
Praga
17 07 1993
1994
19.23
Mielec
29 05 1994
1995
16.38
Białystok
26 08 1995
1996
18.62
Biała Podlaska
08 06 1996
1997
19.06
Sopot
31 05 1997
1998
19.24
Halle
16 05 1998
1999
19.26i
Spala
21 02 1999
2000
19.18
Sydney
28 09 2000
2001
19.10
Bydgoszcz
15 06 2001
2002
18.73
Sopot
13 07 2002
2003
18.95
Gdańsk
27 06 2003
2004
19.00i
Budapeszt
05 03 2004
2005
18.96i
Madryt
05 03 2005
2006
18.84
Thessaloníki
24 07 2006
2007
17.88
Siedlce
06 06 2007
2008
18.68
Bydgoszcz
01 07 2008
    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1991
45.16
Białystok
16 06 1991
1992
45.14
Suwałki
23 08 1992
1993
43.44
Lublin
04 06 1993
1995
37.38
Białystok
24 09 1995
2005
41.60
Poznań
21 05 2005
2006
38.21
Warszawa
21 05 2006
2007
37.16
Warszawa
26 05 2007
2008
39.96
Białystok
14 05 2008


zawody lokata
H M ¦   S e v i l l a    10.03.1991
11 finał
M ¦  T o k y o   24.08.1991
12 finał
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 07.08.1992
10 finał
M ¦  S t u t t g a r t   14.08.1993
17 kwalifikacje
H M E   P a r y ż   13.03.1994
6 finał
 ECh'94
9 finał
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
9 finał
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
8 finał
H M E    W a l e n c j a    28.02.1998
4 finał
M E  B u d a p e s t   20.08.1998
11 finał
H M ¦   M a e b a s h i  06.03.1999
   2   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  25.08.1999
8 finał
H M E  G e n t  26.02.2000
5 finał
O l i m p i a d a  S y d n e y  28.09.2000
5 finał
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
8 finał
M ¦  E d m o n t o n  05.08.2001
10 finał
M E  M o n a c h i u m   10.08.2002
7 finał
M ¦  P a r i s  27.08.2003
6 finał
H M ¦   B u d a p e s t   05.03.2004
4 finał
O l i m p i a d a  O l ý m p i a  18.08.2004
6 finał
   2   f i n a ł   
H M ¦   M o s k w a   11.03.2006
11 kwalifikacje
M E  G ö t e b o r g   12.08.2006
9 finał
 NM
       Z A B A W S K A  K r y s t y n a
iaaf.org
olimpijski.pl
  * Paris 08.03.1997
  * Athens 07.08.1997
  * Valencia 28.02.1998
  * Budapest 20.08.1998
  * Maebashi 06.03.1999
  * Sevilla 25.08.1999
  * Ghent 26.02.2000
  * Sydney 28.09.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 05.08.2001
  * Szczecin 20.07.2002
  * Munich 10.08.2002
  * Spala 01.03.2003
  * Bielso-Biala 04.07.2003
  * Spala 21.02.2004
  * Budapest 05.03.2004
  * Bydgoszcz 02.07.2004
  * Olympia 18.08.2004
  * Spala 20.02.2005
  * Madrid 05.03.2005
  * Spala 25.02.2006
  * Bydgoszcz 21.07.2006
  * Goteborg 12.08.2006
  * Poznan 30.06.2007
  * Beijing 16.08.2008

do góry


copyright © 2003-2030   Leszek Albiniak