2 recenzje :   

   dla kolekcjonerów   

—    TOMASZA    MAJEWSKIEGO
Mistrza Olimpijskiego z Pekinu 2008 w pchnięciu kul±.

—    Statystyka Igrzysk Olimpijskich i Pulmonologa
   Pawła    Wudarskiego
  
zhihong.htmP  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇ

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
H U A N G
Zhihong

ХУАН Чжихун


Kulomiotka chińska    
   ur. 07.05.1965   
w   L a n x i    C o u n t y,
Zhejiang
.   
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 100 kg )
(3) pchnięcia +21.00 Peter Larsson: 09.01.2005r.
Mistrzyni    C h i n

1988-92
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
21.52
Beijing
27 06 1990rok wynik miejsce data
1987
20.22
Beijing
11 07 1987
1988
21.28
Shijiazhuang
23 04 1988
1989
20.73
Barcelona
09 09 1989
1990
21.52
Beijing
27 06 1990
1991
20.85
Beijing
11 05 1991
1992
20.47
Barcelona
07 08 1992
1993
20.57
Stuttgart
15 08 1993
1994
20.08
St.Petersburg
29 07 1994
1995
20.07
Linz
22 08 1995
1997
20.24
Shanghai
21 10 1997


zawody lokata
A s i a n  G a m e s     S e u l  1986
   1   f i n a ł   
M ¦  R o m e   05.09.1987
11 finał
O l i m p i a d a  S e o u l   01.10.1988
8 finał
H M ¦   B u d a p e s t    03.-05.03.1989
   2   f i n a ł   
Asian Championships    N e w  D e l h i   1989
   1   f i n a ł   
A s i a n  G a m e s     B e i j i n g  1990
   2   f i n a ł   
H M ¦   S e v i l l a    10.03.1991
   2   f i n a ł   
Asian Championships     K u a l a  L u m p u r  1991
   1   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   24.08.1991
   1   f i n a ł   
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 07.08.1992
   2   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   15.08.1993
   1   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 05.08.1995
   2   f i n a ł   
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
5 finał
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
4 finał
       H U A N G    Z h i h o n g
  * Paris 08.03.1997
  * Athens 07.08.1997
  * Fukuyoka 13.09.1997

do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak